Gesplitste aankoop van effecten

Schenken van gesplitste effecten onderworpen aan erfbelasting

Schenken met voorbehoud van vruchtgebruik in Nederland ook onderworpen aan erfbelasting

De Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) heeft beslist dat er erfbelasting verschuldigd is bij een gesplitste inschrijving van effecten of geldbeleggingen vanaf 1 juni 2016. Daardoor zullen schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik via een Nederlandse notaris voortaan niet meer voordelig zijn.

Gesplitste aankoop van onroerend goed

In het kader van successieplanning wordt regelmatig een gesplitste aankoop van een onroerend goed overwogen, waarbij ouders en kinderen het goed samen aankopen. Dikwijls hebben de kinderen niet genoeg eigen middelen om de aankoop te financieren. De ouders schenken dan meestal eerst de aankoopgelden aan de kinderen. Vervolgens kopen ze het vruchtgebruik van het onroerend goed, terwijl de kinderen de blote eigendom verwerven. Bij overlijden van de ouders wast de blote eigendom van de kinderen aan tot volle eigendom.

De fiscale behandeling


Tot enkele jaren geleden was er geen erfbelasting verschuldigd bij de aanwas van het vruchtgebruik bij de blote eigendom. Op 19 juli 2012 werd echter een omzendbrief gepubliceerd die misbruiken bij successieplanning wou bestrijden.

De techniek van de gesplitste aankoop was één van de rechtshandelingen die op de zogenaamde 'blacklist' terechtkwam.

De Minister van Financiën besliste een jaar later dat alleen de gesplitste aankopen van onroerende goederen vanaf 1 september 2013 zouden geviseerd worden. De aanwas van het vruchtgebruik zou toch vrij zijn van erfbelasting als de blote eigenaar aantoont dat aan één van de twee volgende voorwaarden is voldaan:

  • de voorafgaande schenking werd geregistreerd (3% registratierechten in rechte lijn)
  • de kinderen beschikten vrij over de geschonken gelden

Gesplitste inschrijving van effecten

De Federale Overheid benadrukte na het besluit van de minister uitdrukkelijk dat de ingenomen standpunten niet golden voor de gesplitste inschrijving van effecten of geldbeleggingen.

Op 19 januari 2015 ging de Vlaamse belastingdienst daarmee akkoord, maar vulde het recent aan met een paragraaf waarin staat dat hetzelfde tegenbewijs als hierboven moet geleverd worden voor de gesplitste inschrijving van effecten of geldbeleggingen. Alleen inschrijvingen vanaf 1 juni 2016 zullen daarbij geviseerd worden.

Schenking via een buitenlandse notaris

Het gevolg is dat de schenking van effecten of van geldbeleggingen met voorbehoud van vruchtgebruik via een buitenlandse notaris toch in volle eigendom belast wordt bij overlijden van de schenker. Ongeacht of het overlijden meer dan drie jaar na de schenking plaatsvond.

Als u dus nog vóór 1 juni 2016 een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik voor een Nederlandse notaris uitvoert, én de inschrijving op de rekening in vruchtgebruik/blote eigendom gebeurt ook voor deze datum, dan is bij het overlijden van de schenker geen erfbelasting verschuldigd. Gesplitste inschrijvingen als gevolg van schenkingen voor een Nederlandse notaris vanaf deze datum worden wel onderworpen aan erfbelasting als de schenker nadien overlijdt.

Lars Everaert
Wealth Analysis & Planning bij Belfius Bank

Uw Private Banker

Uw Private Banker

{{name}}

{{name}}

{{role}}
  • {{officeName}}
  • {{officeAddress}}

Uw Belfius-kantoor