Filantropie via de VUB Foundation

Voor de filantropische projecten van zijn klanten werkt Belfius al enkele jaren samen met verschillende gerenommeerde instellingen. Zo vinden we voor elke klant die aan een goed doel wil schenken, het project dat het best past bij zijn filantropische wensen en doelstellingen. Eén van onze bevoorrechte partners is de VUB Foundation, die verschillende projecten met medische of maatschappelijke inslag herbergt.

Investeer in de toekomstige generaties

Al meer dan 180 jaar is de Vrije Universiteit Brussel (VUB) een plek waar studenten en onderzoekers proberen het universum, de wereld en haar bewoners te doorgronden, en nieuwe technologieën te ontwikkelen. Aan de basis ligt een constante drive om te leren, telkens weer te innoveren en nieuwe kennis te delen die onze maatschappij vooruithelpt.

Door de jaren bouwde de VUB een excellente reputatie op in het nationale en internationale wetenschappelijke circuit. De universiteit mag trots zijn op de vele wetenschappelijke ontdekkingen en referenties naar publicaties. Bovendien zoeken ze actief naar manieren om academici, de samenleving en de zakenwereld met elkaar te verbinden. Door te blijven innoveren kan de VUB de maatschappij vooruit helpen. Investeren in de VUB staat gelijk aan investeren in de toekomst.

Enkele projecten in de kijker

Actief ouder worden

De leerstoel Active Ageing richt zich op vraagstukken over actief ouder worden. In 2012, het Europees jaar van Active Ageing, ging prof. dr. Tinie Kardol van start met verschillende onderzoeken naar ouderen. Elementair daarbij was het behoefte-onderzoek naar senioren, ontwikkeld door een onderzoeksgroep (Belgian Ageing Studies) van de VUB.

De resultaten leveren een schat aan informatie op over o.m. de woon- en leefomgeving, de zorginfrastructuren en de sociale contacten. Bv. hoe men een buurt of wijk aantrekkelijk kan maken, zodat ouderen zich er veilig voelen en er willen blijven wonen. Ook onderzoeken ze hoe mensen met ernstige beperkingen door technologische voorzieningen (‘domotica’) en sociale media langer thuis kunnen wonen en hun sociale contacten beter kunnen onderhouden. Dit allemaal ter bevordering van de zelfredzaamheid en de deelname van ouderen aan de samenleving.

Oncology Research Centre

Onderzoek naar kanker blijft noodzakelijk om tot succesvolle behandelingen te komen. Zo ijvert het Oncology Research Centre door middel van baanbrekend onderzoek al jaren voor:

 • minder kanker
 • meer genezing
 • een betere levenskwaliteit voor kankerpatiënten en ex-kankerpatiënten

Binnen het centrum bundelen onderzoekers van de VUB en het UZ Brussel, elk met hun eigen expertise, de krachten om het onderzoek naar kanker te blijven verbeteren voor de huidige en toekomstige generatie(s). Met deze samenwerking wil de onderzoeksgroep:

 • het gebruik van gedeelde technologische middelen voor kankeronderzoek optimaliseren
 • de hoogste standaard van zorgverlening, onderzoek en wetenschappelijke educatie in het oncologiegebied bereiken
 • de toegang tot innovatieve behandelingen voor de patiënt versnellen en maximaliseren
 • de samenwerking met externe partners faciliteren

Robotica

De Robots & Multibody Mechanics onderzoeksgroep doet al meer dan 20 jaar onderzoek naar mensgerichte robotica. Ze:

 • ontwikkelen sociale robots en onderzoeken hun nut in o.a. psychotherapie bij kinderen met een verstandelijke beperking en ouderenzorg, een technologie die kan helpen om tegemoet te komen aan de gevolgen van de vergrijzing
 • leveren baanbrekend onderzoek naar het gebruik van robotica bij rehabilitatietherapie, met als doel de kwaliteit van ‘stap rehabilitatie’ te verbeteren, zowel voor de patiënt als voor de therapeut

Brutus – Brusselse tutoren helpen scholieren

Brutus staat voor Brusselse Tutoren voor Scholieren: VUB-studenten helpen kleine groepjes kansarme en/of allochtone scholieren uit het Brussels Nederlandstalig secundair onderwijs.

Iedereen wint erbij:

 • de studenten bouwen praktijkervaring op en verbeteren zo hun sociale en didactische vaardigheden
 • het zelfvertrouwen van de scholieren krijgt een serieuze boost, waardoor hun schoolresultaten verbeteren en de doorstroming naar het hoger onderwijs, inclusief de VUB, verhoogt

In 2015 hielpen 136 VUB-studenten 485 leerlingen uit 14 Brusselse Nederlandstalige middelbare scholen. Men wil dit pilootproject nu graag uitbreiden tot 1.000 leerlingen in 28 scholen.

Steven De Loof,
Expert Filantropie, Belfius Wealth Management