Het duolegaat: geen fiscaal voordeel meer in het Vlaams Gewest vanaf 1 juli 2021

Het duolegaat biedt een oplossing voor de successieplanning van alleenstaanden of personen zonder naaste familie. Het laat u toe om een deel van uw nalatenschap na te laten aan een goed doel, verre familieleden of derden. Vanaf 2021 valt het fiscaal voordeel evenwel weg in het Vlaams Gewest.

Duolegaat: wat is het?

Een duolegaat is een clausule in een testament met een dubbele begunstiging.

  • U laat een deel van uw nalatenschap na aan een goed doel dat u na aan het hart ligt, bijvoorbeeld een vzw of een stichting (de algemeen legataris). Momenteel wordt het legaat aan een vzw of een stichting in het Vlaams Gewest belast aan een tarief van 8,5% in de erfbelasting.
  • Daarnaast laat u ook een deel van uw nalatenschap na aan verre familieleden, zoals uw neven en nichten, of aan derden, bijvoorbeeld een goede vriend (de bijzondere legatarissen). Dit erfdeel wordt onderworpen aan de hogere tarieven in de erfbelasting, maar het is de algemeen legataris die deze erfbelasting voor zijn rekening neemt. Hierdoor hoeven de bijzondere legatarissen geen erfbelasting te betalen en houden ze netto meer over van de nalatenschap.

Deze techniek wordt vaak toegepast bij de successieplanning van alleenstaanden of personen zonder naaste familie.

Vanaf 1 juli 2021 geen fiscaal voordeel meer in het Vlaams Gewest

Op 18 september 2020 gaf de Vlaamse Ministerraad zijn goedkeuring voor het voorontwerp van een decreet dat onder andere het fiscaal voordeel van de duolegaten afschaft. Uiteraard moet ook het Vlaamse Parlement dit decreet goedkeuren, wat tot op vandaag nog niet gebeurde.

Wanneer die goedkeuring er komt, zal het duolegaat geen fiscaal voordeel meer genieten. Ter compensatie zou zowel het tarief in de erfbelasting voor legaten aan goede doelen (vandaag is dat 8,5%) als het tarief in de schenkbelasting voor schenkingen aan goede doelen (vandaag 5,5%) verlaagd worden naar 0%. Op die manier wil men het altruïstisch oogmerk herstellen, en bovendien versterken. Deze tariefverlaging blijft evenwel voorbehouden aan de non-profit goede doelen, met andere woorden: "begunstigden die het algemeen belang dienen door een doelstelling van algemeen nut na te streven en de activiteiten van overheden ten dele aan te vullen". Daarom zouden legaten en schenkingen aan onder andere private stichtingen uitgesloten worden en onderworpen blijven aan de huidige tarieven.

Aangezien het voorontwerp van decreet geen overgangsmaatregelen bevat, treden deze verschillende maatregelen normaal gezien op 1 juli 2021 in werking en gelden ze voor alle overlijdens na deze datum (ongeacht de datum van het testament).

Brussel en Wallonië

In het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verandert er momenteel niets. Geen van beide regio’s kondigde plannen aan om het fiscaal voordeel van het duolegaat te herzien.

Hebt u vragen of wenst u meer informatie? Aarzel niet uw Private Banker te contacteren. Hij/zij helpt u uiteraard graag verder!