Hou de lange termijn voor ogen


5 oktober 2022 - Els Vander Straeten

De schommelingen op de financiële markten blijven de komende maanden hoog. Het vertrouwen van consumenten en beleggers zit op een dieptepunt. Bij de samenstelling van uw beleggingsportefeuille is het belangrijk uw langetermijndoelen voor ogen te houden. Want in- en uit de markt stappen leidt vaak tot extra kosten en niemand heeft een glazen bol.

We handhaven een neutrale visie op aandelen, wat betekent dat we voor een medium beleggersprofiel voor ongeveer de helft in aandelen en de helft in obligaties beleggen. Waarom behouden we vandaag deze positie?


Amerikaanse inflatie kan komende maanden terugvallen


Hoewel de inflatie in de VS in augustus 8,3%1 bedroeg, zal ze de komende maanden wellicht afnemen. De aanhoudende daling van de benzineprijzen en de gedaalde voedselprijzen zullen zich vertalen in de inflatiecijfers. Bovendien zien we in de VS meer en meer tekenen dat de aanbodtekorten – ontstaan door de pandemie – stilaan opgelost raken. Eens de dalende inflatietrend is ingezet, kan ook de tienjaarsrente wat afnemen. Momenteel schommelt ze rond 3,75%. De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, heeft de officiële kortermijnrente op 21 september met 0,75% verhoogd tot 3 à 3,25%. Bijkomende renteverhogingen zijn de komende 6 à 12 maanden zeker nog mogelijk. De Fed wil munitie hebben – de mogelijkheid om de rente terug te verlagen – mocht de economie toch in een zware storm belanden.


De Amerikaanse consument bepaalt grotendeels de richting van de economie. De afgelopen maanden waren er tekenen dat de Amerikanen wat meer de vinger op de knip hielden. Het is afwachten of de vrijgekomen middelen (door de goedkopere benzine) zullen besteed of gespaard worden. Het is wel positief dat de financiële toestand van de Amerikaanse gezinnen beter is dan in 2007, net voor de grote financiële crisis.


Belfius Research2 verwacht een vertraging van de Amerikaanse groei, maar ziet de economie in 2023 toch nog met 1,1% aantrekken. In een scenario waarbij de economie al bij al standhoudt en de tienjaarsrente daalt richting 2,5 à 3%, kunnen de beurskoersen uitbodemen en stilaan herstellen.


Harde tijden voor de Europese economie


De koopkracht van de Europese gezinnen staat door de energiecrisis fors onder druk. Het is een quasi-zekerheid dat de economie de komende kwartalen zal krimpen. Over heel 2023 ziet Belfius Research slechts een groei van 0,1%. De Europese Centrale Bank danst op een slappe koord. Haar hoofddoelstelling, om de inflatie terug te dringen met rentestijgingen, zet de economie nog meer onder druk. De zwakke euro zorgt er gelukkig voor dat de exportmotor blijf draaien, maar het maakt de ingevoerde goederen wel duurder.


In onze portefeuilles worden Europese aandelen onderwogen. Dat betekent een gewicht van ongeveer 35% in een goed gespreide aandelenportefeuille.


Peking blaast koud en warm


De grootste belemmering voor de Chinese groei is nog steeds het zero-COVID-beleid van de regering. De afgelopen weken werden de maatregelen opnieuw aangescherpt, waarschijnlijk omdat Peking geen grootschalige uitbraken wenst in de aanloop naar het 20e partijcongres op 16 oktober. Hoelang ze nog vasthouden aan deze politiek is koffiedik kijken.


De politieke leiders van het land reisden de afgelopen weken wel terug en lieten zich op internationale topontmoetingen fotograferen zonder mondmasker. Een eerste signaal dat het COVID-beleid in de nabije toekomst versoepeld wordt?


Peking geeft extra zuurstof aan de economie met nieuwe investeringsplannen in infrastructuur, al is de omvang van die plannen wel kleiner dan in 2020. Ook de centrale bank leverde een bescheiden bijdrage met een renteverlaging en minder strenge kapitaaleisen voor de banken om zo de consumptie en kredietverlening weer op gang te trekken. Als de COVID-maatregelen in China wat versoepelen, zouden Chinese aandelen positief kunnen verrassen.


Aandelen van de groeilanden: overwogen


Groeilanden blijven overwogen in onze referentieportefeuilles. Deze aandelen daalden dit jaar met 25%3 en doen het slechter dan de Amerikaanse of Europese beurzen. De tegenwind is dus feller dan we hadden ingeschat. Toch is herstel mogelijk. De uitverkoop van aandelen uit de groeilanden is een van de ergste van de afgelopen twee decennia. Na een daling van deze omvang zagen we in het verleden altijd een uitbodeming. De waarderingen (koers/winst) zijn dan ook sterk gedaald en vormen aantrekkelijke instapniveaus. Terwijl de inflatie bij ons stijgt, zien we in heel wat groeilanden (Brazilië, Peru, Indonesië, Zuid-Korea en de Filippijnen) al een dalende trend. In China is inflatie wel wat gestegen, maar met 2,5% nog steeds veel lager dan in de VS of Europa. Dit alles maakt dat we overwogen blijven in deze activaklasse. In een goed gespreide aandelenportefeuille beleggen we maximaal 20% in opkomende landen.


Conclusie


We verwachten de komende maanden nog veel beursschommelingen, maar we zien de beurzen op een termijn van 6 à 12 maanden toch hoger eindigen. De aandelenmarkten bereiken meestal een bodem voor de economie haar dieptepunt heeft gezien. We kiezen voor een goed gespreide portefeuille waar we een voorkeur hebben voor ‘kwaliteitsbedrijven’ (gezonde balans, innovatieve producten, prijszettingsmacht, goed management…). We leggen defensieve accenten met een overweging van de farmasector en we blijven ook een boontje hebben voor de technologiesector.


Voor het defensievere luik van de beleggingsportefeuille worden obligaties na de rentestijging terug aantrekkelijker. En ook hier kiezen we voor kwaliteitsbedrijven. Qua looptijd is diversificatie hier evenzeer de boodschap. In de gemengde fondsen hebben we momenteel een neutrale looptijd van gemiddeld 4 à 5 jaar. Wie een graantje wil meepikken van het mogelijke beursherstel, maar liever geen kapitaalrisico loopt, vindt misschien wel een oplossing in het gamma van de gestructureerde uitgiftes met recht op terugbetaling van het belegde kapitaal.


1 U kunt de geciteerde cijfers raadplegen via https://tradingeconomics.com

2 Bron: Belfius Research: Vooruitzichten september 2022

3 Prestatie van de index MSCI Emerging (in usd) tussen 1/1/22 en 21/9/22.
Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.