1. Home
 2. Sparen en beleggen
 3. Sparen
 4. Spaarrekeningen
 5. Belfius Internet Spaarrekening

Belfius Internet Spaarrekening

Gereglementeerde spaarrekening
Raadpleeg het document essentiële spaardersinformatie

De 100% onlinespaarrekening zonder openings-, beheers- en sluitingskosten die een beter rendement biedt dan een klassieke spaarrekening.

Kies de Belfius Internet Spaarrekening als

 • U wenst dat uw spaargeld altijd onmiddellijk beschikbaar is of wanneer u niet zeker bent dat u uw spaargeld 12 maanden zult kunnen missen
 • U belang hecht aan het comfort en de veiligheid van een 100% onlineformule
 • U graag profiteert van het fiscale voordeel van een gereglementeerde spaarrekening zonder beheerskosten noch kosten voor opening en afsluiting

Opteer voor een andere formule als

 • U het gestorte geld voor een termijn van minstens 12 maanden wilt opzijzetten met een precies doel voor ogen of als geldreserve voor onvoorziene omstandigheden
 • U voldoende geld beschikbaar hebt voor uw onverwachte uitgaven

De Belfius Internet Spaarrekening maakt deel uit van het gratis pack Belfius Pulse Start

Meer info

Rente op jaarbasis 0,15% (*)
Getrouwheidspremies op jaarbasis

0,15%

Kosten geen
Fiscaliteit

De interesten zijn vrijgesteld van roerende voorheffing tot een bedrag van maximum 1.880 euro per persoon voor het inkomstenjaar 2015.

15% roerende voorheffing wordt ingehouden op de interesten die dit bedrag overschrijden.

Uw voordelen

Een spaarrekening is ook ideaal...

 • om aan voorzorgssparen te doen : geld opzijzetten voor onverwachte uitgaven
 • als wachtrekening : uw geld parkeren in afwachting van een nieuwe belegging of een herbelegging
 • als huurwaarborg : om er de huurwaarborg van uw woning op te storten
 • om te sparen voor uw (klein)kinderen : u kunt (automatisch) een bepaald kapitaal sparen op een rekening op hun naam en het voor hen opzijzetten tot ze meerderjarig zijn.

Opmerking: de spaarrekening dient uitsluitend om te sparen. M.a.w., de meeste verrichtingen die u met een zichtrekening kunt doen, zijn niet mogelijk met een spaarrekening.

Bouw uw spaarpot in uw eigen tempo op : Ontdek twee formules voor automatisch sparen

Spaaropdracht met vast bedrag

U kunt een bepaald bedrag automatisch van uw zichtrekening naar uw spaarrekening laten overschrijven op de datum en volgens een periodiciteit die u zelf bepaalt.

Variabele spaaropdracht

U kunt een variabel bedrag automatisch van uw zichtrekening naar uw spaarrekening laten overschrijven op de datum en volgens een periodiciteit die u zelf bepaalt. U kan dus een minimumbedrag bepalen dat u op uw zichtrekening wil laten staan of een maximumbedrag dat u wil transfereren.

Valutadatum van de basisrente en van de getrouwheidspremies

 • Storting: kalenderdag van de storting + 1 dag
 • Geld afhalen: kalenderdag van de opvraging

Verwervingsperiode van de getrouwheidspremies

 • 12 opeenvolgende maanden volgens het LIFO-principe: een eventuele geldopvraging wordt afgetrokken van de bedragen waarvan de premieopbouwperiode het minst ver gevorderd is.

Belfius Internet Spaarrekening

Contacteer ons

Bereken uw financiële reserve

Wie wil beleggen, beschikt best over een financiële reserve die groot genoeg is om zijn onverwachte uitgaven te kunnen betalen (medische kosten, ongeval, te vervangen auto, schade aan vastgoed,...). Het bedrag van die reserve zal op ieder moment beschikbaar zijn.

(*)

Gelieve het document m.b.t. de werkingsmodaliteiten van de spaarrekening te consulteren (waaronder begrepen de modaliteiten m.b.t. de berekening en toekenning van de interesten), beschikbaar op deze pagina of in uw kantoor. Belfius Bank NV, Staat van herkomst: België