1. Home
 2. Lenen
 3. Voor een woning
 4. Woonkrediet (hypothecaire waarborg)

Woonkrediet

Een woonkrediet is een hypothecair krediet (*) dat wordt gebruikt om een onroerend goed (bouwgrond of woning) aan te kopen of te verbouwen. Voor dit type van krediet is steeds een hypothecaire waarborg vereist. Indien u een hypothecaire inschrijving neemt, kunnen ook de kapitaalaflossingen fiscale voordelen genieten (**) .

Het woonkrediet is ideaal voor u

 • Als u een woning koopt voor hoofdzakelijk privégebruik
 • Als u zelf inspraak wilt in de looptijd, het soort rentevoet, de terugbetaling ... 
 • Als u een fiscaal voordeel wenst (voor de kapitaalaflossingen) (**)

U maakt beter een andere keuze

 • Als u energiebesparende uitgaven wenst te doen
 • Als u minder dan 12.500 euro wenst te lenen
Minimum Maximum
Bedrag 12.500 EUR Onbeperkt
(Wederopname 5000€ min.)

Looptijd 1 jaar 30 jaar

Goed om weten

Voorbereiding

Wilt u lenen voor uw woning, maak dan een afspraak met de woonkredietspecialist van uw Belfius-kantoor. Om het best mogelijke voorstel voor u te kunnen uitwerken, heeft uw contactpersoon informatie nodig. Breng daarom bij een eerste afspraak meteen documentatie mee over uw inkomen en uw investering:

 • als u loontrekkende bent: uw laatste twee loonfiches
 • als u zelfstandige of vrije beroeper bent: de laatste twee aanslagbiljetten en resultatenrekeningen (+ bijlage bij de belastingsaangifte met onder andere details van de beroepskosten) van de laatste twee jaren.
 • bij een aankoop: de aankoopovereenkomst
 • bij een nieuwbouw: de eigendomstitel van de bouwgrond, het bouwplan en een bestek of prijsofferte van de werken
 • bij een verbouwing: de eigendomstitel van het te verbouwen huis en een bestek van de werken of een prijsofferte
 • indien van toepassing: een kopie van eventuele bestaande kredietovereenkomsten

Keuze

U heeft zelf in grote mate inspraak in de kenmerken van uw woonkrediet op basis van uw persoonlijke voorkeur en financiële mogelijkheden, onder andere:

Looptijd:

 • Korte looptijden resulteren in hogere maandelijkse afbetalingen.
 • Lange looptijden (max. 30 jaar) resulteren in lagere maandelijkse afbetalingen, maar een hoger interesttotaal.
 • Indien u een hypothecaire lening neemt met hypothecaire inschrijving, dan komen ook de kapitaalaflossingen in aanmerking voor fiscale voordelen (**) .

Interestvoet:

 • Een vaste interestvoet biedt u zekerheid. In ruil voor een iets hogere interest betaalt u tijdens de hele looptijd elke maand hetzelfde bedrag terug.
 • Een variabele interestvoet kan, afhankelijk van de marktomstandigheden, binnen bepaalde grenzen zowel naar boven als naar beneden variëren. Hoe vaak de rente herzien wordt, hangt af van de formule die u kiest (jaarlijkse herziening, om de 3 jaar, 15/5/5 of 20/5/5).

U geniet van een voordeeltarief indien u naast het woonkrediet ook een brandverzekering, schuldsaldoverzekering en loondomiciliëring aangaat bij Belfius. Consulteer hiervoor de tarievenfiche hypothecaire kredieten (voordeeltarief).

Tijdens de looptijd van uw woonkrediet kunt u bij Belfius Bank trouwens één keer gratis overstappen van een variabele naar een vaste interestvoet. Zo combineert u het voordeel van de variabele interestvoet met de veiligheid van de vaste interestvoet.

Terugbetaling:

U kiest de terugbetalingsformule die u het best past (***) (constante, degressieve of progressieve aflossingen  / vaste of variabele looptijd / mogelijkheid tot wederopname) (***) . Via onze handige berekeningsmodule becijfert u hoeveel u kunt aflossen.

U kunt uw woonkrediet tijdens de looptijd op elk moment vervroegd terugbetalen. De bank rekent daarvoor een wederbeleggingsvergoeding aan, want zij moet het terugbetaalde geld sneller dan gepland herbeleggen. De vergoeding is wettelijk bepaald en bedraagt 3 maanden interest op het vervroegd terugbetaald kapitaal.

Toekenning

Koos u een woonkrediet? Dan ondertekent u een kredietaanvraag en ontvangt u alle vereiste documenten.

Is het woonkrediet toegestaan? Dan ontvangt u een offerte die u ter akkoord dient te ondertekenen.

De kredietakte moet uiterlijk drie maanden na de aanvraagdatum verleden worden bij de notaris van uw keuze. De notaris neemt contact met u op om een datum af te spreken.

Beschikbaarheid kapitaal

De aard van uw vastgoedproject bepaalt wanneer het geleende geld beschikbaar is.

 • Aankoop van een onroerend goed: bij de ondertekening van de kredietakte, op voorwaarde dat alle waarborgen gevestigd zijn
 • Bouw of verbouwing van een woning: u kunt het kredietbedrag opnemen in stappen, naargelang de vordering van de werken en de te betalen facturen. Tijdens deze 'opnameperiode' betaalt u enkel interesten op de effectief opgenomen bedragen. Zolang het krediet niet volledig is opgenomen, zijn er in principe geen kapitaalaflossingen.
 • Aankoop en verbouwing van een woning: het krediet wordt in twee schijven opgesplitst. Enerzijds komt er bij het verlijden van de akte een kredietbedrag vrij voor de aankoop. Hiervoor gaat de aflossingstabel onmiddellijk in. Anderzijds is er het kredietbedrag bestemd voor de verbouwingen. In dit geval kunt u de kapitaalaflossingen uitstellen tot na de integrale opname van het krediet.
dexia office in building block borrow

Een voorstel op maat?
Maak een afspraak

met de kredietspecialist
van uw kantoor.

Contacteer ons

Optimaal fiscaal

Maximaliseer uw fiscaal voordeel door pensioensparen en langetermijnsparen te combineren.

Alternatieven

Woonlening

Lening op afbetaling (****) .

Meer info

Woonkrediet voor Energiezuinig bouwen

Hypothecair krediet (*) voor nieuwbouw met laag energieverbruik met voordelig tarief.

Meer info

Eco-Krediet Woning

Hypothecair krediet (*) voor nieuwbouw met laag energieverbruik met voordelig tarief.

Meer info

Let op, geld lenen kost ook geld.

(*)

Hypothecair krediet onderworpen aan de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet


(**)

Zoals bepaald in art. 145/1, 3°


(***)

Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier


(****)

Onderworpen aan de wet van 12 juni 1991 op het Consumentenkrediet