1. Home
 2. Thema's
 3. Belastingen
 4. Dagelijkse fiscaliteit
 5. Fiscaliteit en woning
 6. Krediet voor een woning
 7. Attesten

Attesten bij een krediet voor een woning

In het kader van een woonkrediet kan Belfius u verschillende attesten doorsturen. Welke zijn deze en wat moet u daarmee doen ?

Attesten hypothecaire leningen

 1. Basisattest hypothecaire lening uitgereikt overeenkomstig artikel 62, A, 1° ; 633, 1°, of 256, 1°, KB/WIB 92 met het oog op de eventuele(1) toekenning van de aftrek voor enige woning of van een belastingvermindering voor de kapitaalaflossingen

  Het basisattest hypothecaire lening wordt u eenmalig toegezonden, namelijk in het jaar dat volgt op het afsluiten van uw krediet. Dit attest is het bewijs voor de belastingadministratie dat uw krediet fiscaal aftrekbaar is en dat het beantwoordt aan alle voorwaarden die bij wet werden bepaald om in aanmerking te komen voor een fiscaal voordeel. Dit attest mag enkel het bedrag vermelden van uw krediet dat overeenstemt met de fiscaal aftrekbare kosten. Het is aangewezen om dit attest bij te voegen aan uw belastingsaangifte.

 2. Jaarlijks betalingsattest hypothecaire lening uitgereikt overeenkomstig artikel 62, A, 2° ; 63/3, 2°, of 256, 2°, KB/WIB 92 met het oog op de eventuele(1) toekenning van de aftrek voor enige woning of van een belastingvermindering voor de kapitaalaflossingen

  Dit jaarlijks attest bevat de financiële gegevens van uw krediet voor het lopende jaar conform de gegevens die vermeld staan in het basisattest. U vindt er dus het betaalde kapitaal en de interest.

  Als het bedrag van uw krediet (rubriek 5a) niet overeenstemt met het bedrag van de hypothecaire inschrijving (rubriek 5b), moet u het bedrag in kapitaal (en interest) dat u op uw belastingaangifte moet vermelden proportioneel verlagen. Het is aangewezen om dit attest bij te voegen aan uw belastingsaangifte.

  Voorbeeld 1


  Aanvankelijk geleend bedrag dat vermeld staat op het basisattest:

  • Totaal: 100.000 EUR
  • Hypothecaire inschrijving: 80.000 EUR

  Bedrag betaald in 2013

  • Kapitaalaflossingen: 1.000 EUR
  • Interest: 2.000 EUR
  1. 1. U geeft uw krediet aan in het kader van de aftrek voor uw eigen en enige woning (vak VIII, codes 1370/2370). Bedragen die moeten worden vermeld op uw belastingaangifte en eventueel moeten worden verdeeld (bijvoorbeeld in het geval van meerdere ontleners)
   Kapitaal + interest: (1.000+2.000) * 80.000/100.000 = 2.400 EUR

  2. 2. U geeft het kapitaal van uw krediet aan in het kader van het langetermijnsparen (bouwsparen als uw krediet werd afgesloten vóór 1/1/2005 voor uw enige woning op het ogenblik van de aankoop) (vak VIII, codes 1355 tot 1360/2355 tot 2360 afhankelijk van uw eigen situatie). Bedragen die vermeld moeten worden op uw belastingaangifte en eventueel moeten worden verdeeld:

   • Kapitaal: 1.000 * 80.000/100.000 = 800 EUR
   • Interest: 2.000 * 80.000/100.000 = 1.600 EUR

   Deze bedragen moeten nog eventueel worden verlaagd afhankelijk van het referentiebedrag van uw krediet (vastgelegd in het jaar dat u het krediet afsluit en geldig gedurende de volledige looptijd van uw krediet).
   De interesten zijn volledig aftrekbaar (Vak III, code 1146/2146).

 3. Attest van vrije betaling

  Dit jaarlijks attest bevat de financiële gegevens (kapitaal en interest) van het gedeelte van uw krediet dat niet fiscaal aftrekbaar is.

  De informatie die vermeld staat op dit attest kan worden gebruikt voor de aftrek van de interest van uw onroerend inkomen of van uw beroepsinkomsten afhankelijk van uw individuele situatie.

  Voorbeeld 2


  U hebt een 2de woning gekocht en hierin werken gerealiseerd.

  • Krediet voor de woning: € 100.000
  • Krediet voor de werken: € 50.000 waarvan € 20.000 voor de plaatsing van een zwembad.
   De plaatsing van een zwembad is een uitgave die niet fiscaal aftrekbaar is.
  • Hypothecaire inschrijving: € 100.000

  Attesten

  • Basisattest:
   1. leenbedrag: € 130.000
   2. hypothecaire inschrijving: € 100.000

  • Betalingsattest:
   1. leenbedrag: € 130.000
   2. hypothecaire inschrijving: € 100.000
   3. betaalde kapitaalaflossingen voor het krediet van € 130.000
   4. betaalde interesten voor het krediet van € 130.000

  • Vrij betalingsattest:
   1. betaalde kapitaalaflossingen voor het krediet van € 20.000
   2. betaalde interesten voor het krediet van € 20.000

  Aangifte

  Het kapitaal opgenomen op het betalingsattest moet beperkt worden naar rato van 100.000/130.000 en in functie van het referentiebedrag van het krediet, en mag dan worden aangegeven in de code 1358/2358.

  De interesten opgenomen op het betalingsattest en vrij betalingsattest mogen samen worden aangegeven in de code 1146/2146. Ze zullen het kadastraal inkomen, dat aangegeven wordt in de code 1106/2106, verminderen.

Attesten groene hypothecaire leningen

 1. Basisattest hypothecaire lening uitgereikt overeenkomstig artikel 62, A, 1° ; 63/3, 1°, of 256, 1°, KB/WIB 92 met het oog op de eventuele toekenning van de aftrek voor enige woning of van een belastingvermindering voor de kapitaalaflossingen en uitgereikt overeenkomstig artikel 63/11ter, 1°, KB/WIB 92 met het oog op de eventuele toekenning van een belastingvermindering voor interesten.

  Dit basisattest wordt u eenmalig toegezonden, namelijk in het jaar dat volgt op het afsluiten van uw krediet.

  Dit attest is het bewijs voor de belastingadministratie dat uw krediet fiscaal aftrekbaar is en dat het beantwoordt aan alle voorwaarden die bij wet werden bepaald om in aanmerking te komen voor een fiscaal voordeel en voldoet bovendien aan de voorwaarden om van de belastingvermindering te genieten voor de intresten van de groene lening. Het is aangewezen om dit attest bij te voegen aan uw belastingsaangifte.

 2. Jaarlijks betalingsattest betalingsattest hypothecaire lening uitgereikt overeenkomstig artikel 62, A, 2° ; 63/3, 2°, of 256, 2°, KB/WIB 92 met het oog op de eventuele(1) toekenning van de aftrek voor enige woning of van een belastingvermindering voor de kapitaalaflossingen. En uitgereikt overeenkomstig artikel 63/11ter, 2°, KB/WIB 92 met het oog op de eventuele(2) toekenning van een belastingvermindering voor interesten.

  Dit jaarlijks attest bevat de financiële gegevens van uw krediet voor het lopende jaar conform de gegevens die vermeld staan in het basisattest. U vindt er dus het betaalde kapitaal en de groene interesten.

  Als het bedrag van uw krediet (rubriek 5a) niet overeenstemt met het bedrag van de hypothecaire inschrijving (rubriek 5b), moet u het bedrag in kapitaal (en interest) dat u op uw belastingaangifte moet vermelden proportioneel verlagen. Het is aangewezen om dit attest bij te voegen aan uw belastingsaangifte.

Voorbeeld 1 groene hypothecaire lening


U hebtt in 2009 een groene lening lening (hypothecair krediet) afgesloten om zonnepanelen te plaatsen op uw enige en eigen woning. U hebt geen andere leningen meer lopen.

Geleend bedrag dat vermeld staat op het basisattest:

 • totaal: 30.000 EUR
 • hypothecaire inschrijving: 30.000 EUR

Bedrag betaald in 2013

 • kapitaalaflossingen: 2.500 EUR
 • interest: 1.300 EUR

De kapitaalaflossingen komen dus in aanmerking voor de aftrek voor uw eigen en enige woning (vak VIII, codes 1370/2370): 2.500 euro

De interesten kan u aangeven in:

 • ofwel code 1370/2370 : 3.010 EUR
 • ofwel code 1143 : 1.300 EUR
 • ofwel een gedeelte in code 1370/2370 en een ander gedeelte in de code 1143

Attesten lening op afbetaling (woonlening)

 1. Attest van vrije betaling

  Dit jaarlijks attest bevat de financiële gegevens (kapitaal en interest) van uw krediet.

  De informatie die vermeld staat op dit attest kan worden gebruikt voor de aftrek van de interest van uw onroerend inkomen of van uw beroepsinkomsten afhankelijk van uw individuele situatie.

Attesten groene lening op afbetaling (eco-krediet)

 1. Basisattest leningovereenkomst bestemd voor de financiering van energiebesparende uitgaven uitgereikt overeenkomstig artikel 63/11ter, 1°, KB/WIB 92 met het oog op de eventuele toekenning van een belastingvermindering voor interesten.

  Dit basisattest wordt u eenmalig toegezonden, namelijk in het jaar dat volgt op het afsluiten van uw krediet.

  Dit attest is het bewijs voor de belastingadministratie dat uw krediet voldoet aan de wettelijke voorwaarden om het fiscale voordeel van de groene lening te genieten. Het is aangewezen om dit attest bij te voegen aan uw belastingsaangifte.

 2. Jaarlijks betalingsattest leningovereenkomst bestemd voor de financiering van energiebesparende uitgaven uitgereikt overeenkomstig artikel 63/11ter, 2°, KB/WIB 92 met het oog op de eventuele toekenning van een belastingvermindering voor interesten.

  Dit jaarlijks attest bevat het betaalde bedrag aan intresten van uw krediet voor het lopende jaar conform de gegevens die vermeld staan in het basisattest. Het is aangewezen om dit attest bij te voegen aan uw belastingsaangifte.

  De groene interesten van dit attest kan u aangeven in de code 1143.

Contacteer ons

Krediet voor een woning

Flexibele formules, aangepast aan uw vastgoedproject.

FiscoWeb