Mijn persoonlijke situatieInformatie
 1. Home
 2. Betalen
 3. Geldzaken regelen
 4. Via deze site
 5. Belfius Direct Net
 6. In detail

Belfius Direct Net in detail

Belfius Direct Net centraliseert uw persoonsgegevens en alle nuttige informatie over de producten en diensten van Belfius en de verschillende thema’s die onze specialisten behandelden in eenzelfde omgeving.

Diensten

Voor elke rubriek is er een submenu. Klik op de links die er verschijnen om submenu’s met gedetailleerde informatie te openen.

Thema’s

 • Nuttige informatie
  Voor elk thema krijgt u relevante informatie, een selectie van de oplossingen die Belfius voorstelt, simulators en een lijst met nuttige links
 • Onderwerpen

  • Jij & ik
  • Wonen
  • Werk
  • Kinderen
  • Auto
  • Vakantie
  • Belastingen
  • Pensioen
  • Successie

Betalen

Rekeningen

Overschrijvingen – invoer

 • Nieuwe Europese overschrijvingen invoeren:
  tussen eigen rekeningen, naar Europese rekeningen en tussen compartimenten van een Multideviezenrekening

Overschrijvingen – ondertekenen

 • Dit optiemenu verschijnt alleen als er nog niet-ondertekende overschrijvingen zijn

Verrichtingen – follow-up

 • Follow-up van overschrijvingen met uitvoeringsdatum in de toekomst
 • Follow-up van verrichtingen (overschrijvingen, doorlopende opdrachten, domiciliëringen ...) in afwachting wegens ontoereikend saldo

Historiek

 • Financiële bewegingen:
  uw financiële transacties bekijken tot 15 maanden terug in de tijd, met de mogelijkheid om zoekcriteria te gebruiken op alle zones
 • Bijlagen:
  herhalen het bericht van de bijlagen bij de rekeninguittreksels
 • Exporteren:
  de historiek van de rekening omzetten

  • in een .TXT /.CSV-formaat, om ze te gebruiken in een spreadsheet (MS Excel bv.)
  • in een .OFX /.QIF- bestand, om ze te gebruiken in budgetbeheerprogramma’s (MS Money, Quicken ...)

Rekeninguittreksels

 • Rekeninguittreksels opvragen (printen of saven als PDF-bestand) voor uw zicht-, termijn- en (pensioen)spaarrekeningen, uw effectendossier, Budgetline en Comfortline
 • Optie "Afschriften enkel via Belfius Direct Net" (om Belfius Direct Net op te geven als enig kanaal waarlangs u uittreksels wilt ontvangen – Opmerking: in dat geval kunt u geen uittreksels meer opvragen aan de Self-Service Banking-automaten

Beheer van de rekeningen

 • Het rekeningnummer in IBAN-formaat en de BIC-code raadplegen
 • Parameters bekijken en wijzigen (budgetkrediet, personalisering (naam) van de rekening, personen met een rol op de rekening, de Comfort Plus-diensten, Multideviezencompartiment)

Doorlopende opdrachten

 • Het bedrag bekijken, creëren, wijzigen, annuleren

Domiciliëringen

 • Nationale domiciliëringen: aanmaken, bekijken en annuleren
 • Europese domiciliëringen: bekijken

Bestellingen

 • Vreemde munten, cheques, biljetten en munten in euro (waarvoor een bericht wordt verzonden naar het Belfius-kantoor dat u op voorhand geselecteerd hebt in Belfius Direct Net)
 • Opmerking: vreemde munten moeten minstens een week op voorhand worden besteld

Begunstigden beheren

 • Begunstigden van overschrijvingen bekijken, aanmaken, wijzigen en schrappen
 • Doorsturen van één of meerdere begunstigden uit uw lijst, naar een andere gebruiker van Belfius Direct Net

Een rekening openen

 • Een nieuwe rekening online openen (zicht-, termijn- en (pensioen)spaarrekening, Belfius Internet Spaarrekening, effectendossier)

Zoomit

 • Financiële documenten inkijken (loonfiches, gedomicilieerde facturen ...) en mogelijkheid om facturen rechtstreeks vanuit Belfius Direct Net New te betalen

Kaarten

Historiek

 • Verrichtingen met uw kredietkaart bekijken

Beheer

 • De limieten van uw debet- of kredietkaart bekijken en veranderen
 • Het beschikbare bedrag van uw MasterCard Prepaid bekijken
 • Uw MasterCard Prepaid opladen of ontladen
 • De automatische opladingen van uw MasterCard Prepaid bekijken, creëren, wijzigen, annuleren 

Nieuwe kaarten

 • Een nieuwe kredietkaart aanvragen (ook kaarten met soepele terugbetaling), aanpassing of ruilaanvraag voor een kredietkaart van een hoger niveau
 • Een fotokaart aanvragen

Sparen en beleggen

Beleggingen

Beleggingsoverzicht

 • Overzicht van uw beleggingsportefeuille (op uw naam of op uw naam en op die van uw partner) met, per belegging, meer details (rentevoet, vervaldatum ...)
 • Grafieken van uw beleggingen bekijken
 • De vervaldagen bekijken

Rekeningen

 • Overzicht per rekening (spaarrekening, effectendossier ...)
 • Overzicht van elke rekening waarop u een rol hebt ((mede)houder, volmachthebber ...)
 • Diverse gegevens volgens rekeningtype:
  • Spaarrekening: saldo en historiek
  • Effectendossier: saldo en overzicht van de verschillende posities
  • Pensioenspaarrekening: saldo, overzicht deelbewijzen, historiek van het lopende en het vorige jaar, wijziging van de verdeelsleutel
  • Beleggingsverzekering: saldo en overzicht van de deelbewijzen
  • Termijnrekening: uitstaand saldo

Analyses

Financiële reserve

 • Berekening en aanpassing van de financiële reserve

Beleggingsstrategie

 • Definitie van uw beleggingsstrategie
 • Beschrijving van de bijzonderheden van het gedefinieerde strategie

Financiële analyse

 • Vergelijkende analyse van uw portefeuille en van de doelportefeuille die bij uw beleggingsstrategie past
 • Aanbevelingen van eventuele wijzigingen aan de samenstelling van uw portefeuille

Verrichtingen

Orderboekje

 • De beleggingsorders en fondsen per effectendossier en de inschrijvingen op beursintroducties bekijken

Beurs

 • Aan- en verkooporder op een ruime selectie van beurzen:
  • Europa: Euronext Brussel, Parijs en Amsterdam, Denemarken, Duitsland, Finland, Ierland, Italië, Luxemburg, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
  • Amerika: VS (Amex, NYSE, Nasdaq, OTC), Canada
 • Beursorders wijzigen

Inschrijven op beursintroducties

 • Mogelijkheid om in te schrijven op een IPO (Initial Public Offering of beursgang van een bedrijf)

Fondsen

 • Aankoop en verkoop van beleggingsfondsen (primaire en secundaire markt)
 • U kunt de orders in aantal stuks of in bedrag invoeren
 • Online productfiches en prospectussen bekijken
 • Zoektool voor een selectie fondsen

Belfius Flex Invest Plan en Rent Plan

 • Uw automatische spaarplannen beheren (Belfius Flex Invest Plan): creëren, wijzigen, schrappen
 • Uw automatische ontsparingsplannen beheren (Rent Plan): creëren, wijzigen, schrappen

Obligaties

 • Inschrijven op bepaalde obligaties

Kasbons

 • Online inschrijven op kasbons uit het complete Belfius-gamma

Termijnrekeningen

 • een termijnbelegging simuleren en aanmaken

Pensioensparen

 • Geld overschrijven naar een pensioenspaarrekening

Beleggingsverzekeringen

 • Geld overschrijven naar een beleggingsverzekering
 • Beleggingsverzekeringen afsluiten:
  • Belfius Life Plan – pensioensparen
  • Belfius Life Plan – langetermijnsparen
  • Belfius Life Capital
  • Belfius Life Junior
  • Safe Invest Bonus by Belfius
  • Safe Invest Control by Belfius

Een rekening openen

 • (Belfius Internet) Spaarrekening, Babyrekening, pensioenspaarrekening, termijnrekening, effectendossier

Lenen

Kredietoverzicht

 • Overzicht van al uw lopende kredieten
 • Gedetailleerde informatie over kredietbedragen, maandelijkse aflossingen enz.
 • De aflossingstabel van uw woonkrediet bekijken
 • De privé- en beroepskredieten bekijken (voor zover de kredietnemer een natuurlijke persoon is)

Een krediet aanvragen

 • Simulatie van verschillende kredietvormen (auto-/motorlening, privédoel, Budgetline)
 • Online kredietaanvraag (lening voor een nieuwe of tweedehandse auto, privélening, Budgetline)

Attesten

 • Fiscale attesten aanvragen voor uw leningen op afbetaling

Verzekeren

Een verzekering brand, ongevallen, allerlei risico’s (BOAR) afsluiten

 • Belfius Assistance
 • Belfius Home and Family
 • Belfius Car

Informatie

Nieuw bericht

 • Beveiligde berichten opstellen en naar uw Belfius-kantoor sturen

Ontvangen berichten

 • Beveiligde berichten van uw Belfius-kantoor bekijken

Verzonden berichten

 • Beveiligde berichten van u naar Belfius bekijken

Belfius Direct Alert

Uw contract Belfius Direct Alert beheren per sms

 • Creatie, wijziging, opschorting of schrapping

Nieuwe waarschuwingsberichten creëren

 • Over uw rekeningen (saldo, verrichtingen)
 • Over uw debet- of kredietkaarten
 • Over uw beleggingen (al dan niet in effectendossier bewaarde uitgiften)

Belfius Direct Mobile


Uw courante bankverrichtingen online beheren met uw smartphone of tablet."

Mogelijkheden:

 • Een overschrijving doen *
 • Een verrichting tussen eigen rekeningen doen *
 • Het saldo en de historiek van uw rekeningen consulteren *
 • Het saldo van uw kredietkaart consulteren *
 • Uw MasterCard Prepaid opladen*
 • Contact opnemen met Belfius
 • Het dichtstbijzijnde kantoor vinden

* Nadat u zich geïdentificeerd hebt (ingelogd).

Simulaties

 • Uw spaar- of kredietsimulaties creëren, bekijken, opslaan enz.

Communicatie

Persoonsgegevens

 • Overzicht van uw contactgegevens (domicilieadres, telefoonnummer, gsm ...), wijziging

Abonnementen

 • Elektronisch beheer van uw abonnementen op de newsletters van Belfius

Algemene voorwaarden

 • Alle documenten met een juridisch karakter in verband met Belfius Direct Net New en de beschikbare diensten bekijken

Contact

 • Met de functie ‘Contact’ bovenaan het scherm kunt u een bericht sturen naar de helpdesk.

Help

 • Voor elke bezochte rubriek op Belfius Direct Net New is er een specifieke Help-functie, links naar gebruikersgidsen, FAQ’s, demo’s en gegevens van het Contact Center.
 • Voor het correct functioneren van de functionaliteiten in ‘aangemelde’ modus, is het noodzakelijk dat u ‘Pop-Ups’ aanvaardt. Klik hier voor meer info.

Browser

Belfius Direct Net draait op pc’s die uitgerust zijn met Windows, MacOS en de browsers Internet Explorer 9, 10 en 11, Google Chrome, Safari en Firefox. Om het maximum uit de aangeboden diensten van Belfius Direct Net te halen, tegen de beste snelheid, installeert u steeds een recente browserversie.

Gebruikt u nog Windows XP? Microsoft ondersteunt dit besturingsprogramma niet langer. Uw pc ontvangt nu geen beveiligingsupdates meer waardoor online bankieren mogelijk onveilig wordt. Belfius kan de veiligheid van het internetbankieren via Belfius Direct Net, onder Windows XP, niet meer garanderen.

Gebruikt u ook nog Internet Explorer 8? Update dan naar een nieuwe browser(versie). Vanaf 15/6 kunt u in uw huidige versie immers niet meer online bankieren via Belfius Direct Net. Internet Explorer 8 is verouderd, levert problemen op en kan niet meer alle mogelijkheden van deze of andere websites aan.

Ontdek hier de ideale oplossing voor uw eigen browser en besturingssysteem

Limieten

Belfius Direct Net biedt u een zeer grote, beveiligde gebruiksvrijheid. Er gelden wel limieten die te maken hebben met de leeftijd van de gebruiker en met de bedragen van de mogelijke verrichtingen.

Europese overschrijvingen (*)
Minderjarigen 6-15 jaar Minderjarigen 16-17 jaar Meerderjarigen
Naar zichtrekeningen van andere personen (ook via de Belfius Pay Button)
 • € 100 per week
 • € 2.500 per overschrijving (maximaal € 3.750 per week)
 • € 20.000 per week
Tussen uw eigen spaarrekening en zichtrekening
 • Niet toegelaten
 • € 125 per maand
 • € 500.000 per overschrijving
Tussen uw eigen zichtrekening en spaarrekening
 • € 50.000 per overschrijving
 • € 50.000 per overschrijving
 • € 500.000 per overschrijving
Tussen uw eigen zichtrekeningen
 • € 50.000 per overschrijving
 • € 50.000 per overschrijving
 • € 500.000 per overschrijving


Doorlopende opdrachten
Minderjarigen van 6 tot 15 jaar Minderjarigen van 16 tot 17 jaar Meerderjarigen
Creatie van een doorlopende opdracht
 • 400 EUR per maand
 • 2.500 EUR per transactie
 • 2.500 EUR per transactie


MasterCard Prepaid
Minderjarigen van 6 tot 15 jaar Minderjarigen van 16 tot 17 jaar Meerderjarigen
Opladen
 • Niet toegelaten
 • 5.000 EUR per week
 • 5.000 EUR per week
Automatisch opladen
 • Niet toegelaten
 • 5.000 EUR per week
 • 5.000 EUR per week


Europese overschrijvingen (naar buitenlandse rekeningen) (**)
Minderjarigen van 6 tot 15 jaar Minderjarigen van 16 tot 17 jaar Meerderjarigen
 • Niet toegestaan
 • 3.750 EUR per week en maximaal 2.500 EUR per overschrijving
 • 20.000 EUR per week en maximaal 20.000 EUR per overschrijving

Beleggingen

De volgende limieten gelden voor elke beleggingsverrichting (beurs, inschrijving IPO, fondsen):

 • intekenen/kopen: ten hoogste € 100.000 per order en € 250.000 per rekening en per dag (voor de inschrijvingen op/aankopen van fondsen geldt ook een minimum van € 25)
 • verkopen: ten hoogste € 250.000 per order, zonder limiet per dag of per effectendossier.
 • inschrijven op IPO: ten hoogste € 100.000 per order en € 250.000 per rekening en per dag
 • Belfius Flex Invest Plan: ten minste € 25
 • beleggingsverzekeringen: ten hoogste € 100.000 per week
 • Voor elke door u ingevoerde inschrijving op/aankoop van fondsen of aankoop op de beurs vindt er een ‘reservering’ plaats.
 • Die reservering impliceert dat het beschikbare saldo van uw rekening verminderd wordt met ten hoogste 25% van het indicatieve orderbedrag.
 • Het gereserveerde bedrag wordt u meegedeeld in het validatiescherm.
 • De reservering vindt plaats zodra u uw inschrijving/aankoop hebt bevestigd (door uw geheime code in te voeren).
 • Uw rekening wordt pas gedebiteerd op de reële betaaldatum.
(*) Dit zijn zowel overschrijvingen in het formaat xxx-xxxxxxx-xx, als in het IBAN-formaat naar een BE-rekeningnummer.
(**) U dient het IBAN en de BIC in te voeren.

Contacteer ons