Bereken uw behoefte aan werkkapitaal

Wat is uw huidige behoefte aan werkkapitaal? Wat is de financieringskost die hieraan verbonden is? Bereken de impact (positief of negatief) op uw behoefte aan werkkapitaal wanneer u erin slaagt om één of meerdere parameters ervan te wijzigen (aantal dagen klanten- of leverancierskrediet, aantal dagen voorraad of productietijd)

Werkkapitaal - Behoefte aan werkkapitaal

De behoefte aan werkkapitaal (BWK) is het bedrag dat u nodig hebt om de exploitatiecyclus van het bedrijf te financieren, van de aankoop van de goederen tot de ontvangst van de opbrengst uit de verkoop.

  • Als u goederen of grondstoffen aankoopt, vragen uw leveranciers om binnen 30, 60, 90… dagen betaald te worden. U kunt eventueel korting krijgen als u een factuur vóór de vervaldag betaalt. 
  • U berekent de gemiddelde betalingstermijn voor leveranciers op basis van de gegevens uit uw balans of aging list. 
  • Als u verkoopt, factureert u en eist u van uw klanten contante betaling of geeft u hen een betalingstermijn van 30, 60, 90 dagen… U kunt eventueel korting geven als uw klant uw factuur vóór de vervaldag betaalt.
  • U berekent de gemiddelde termijn waarbinnen u betalingen van klanten ontvangt op basis van de gegevens uit uw balans of aging list.

Bereken uw behoefte aan werkkapitaal

De behoefte aan werkkapitaal (BWK) is de som van liquide middelen die nodig zijn om uw onderneming te laten draaien in afwachting van de betaling door uw klanten.

  • BWK = Voorraden + Handelsvorderingen - Leveranciersschulden

Met onze BWK-simulator kunt u volgende bedragen berekenen:

  • uw financieringsmiddelen: op basis van de aankoopkosten en het aantal dagen leverancierskrediet
  • uw financieringsbehoeften: op basis van uw verkopen en het aantal dagen klantenkrediet, maar eveneens op basis van de lengte van uw productiecyclus en uw aantal dagen voorraad
  • Is uw BWK negatief? Dan is uw exploitatiecyclus een bron van cash die u desgewenst kunt beleggen.
  • Is uw BWK positief? Dan verbruikt uw exploitatiecyclus cash die u dient te financieren.

Contacteer ons

  • Contacteer uw Corporate Banker