Cash & Treasury Management

Cash And Treasury Management Content

Cash & Treasury Management zorgt voor het financieel evenwicht van het bedrijf. Om het beheer te optimaliseren, moet u dagelijks kunnen anticiperen op uw rekeningsaldi op een bepaald moment, zodat u uw kasoverschotten kunt beleggen of financieringoplossingen kunt vinden om een debetsituatie op te vangen.

Cash Management Solutions

Cash Management omvat alle activiteiten gelinkt aan het optimaliseren van financiële stromen binnen een onderneming of de entiteiten van een economische groep. Doel van Cash Management is een efficiënt beheer van de cashstromen en een maximale zichtbaarheid erop. Om uw kasinstromen en -uitstromen efficiënt te beheren, uw rekeningen te raadplegen en uw kasmiddelen centraal te beheren (cash pooling), moet u over elektronische tools beschikken die aangepast zijn aan uw activiteiten.


Cash pooling wordt steeds toegankelijker en gemakkelijker te implementeren. Deze oplossing voor de centralisatie van uw thesaurie helpt u om het operationele en financiële beheer van alle entiteiten van uw onderneming te optimaliseren.


Bouwt u uw activiteiten uit in Europa? SEPA en de Europese domiciliëring SEPA Direct Debit bieden u nieuwe mogelijkheden om uw cash management op Europees niveau te vereenvoudigen.

Treasury Management Solutions

Op het einde van de dag en op basis van uw liquiditeitshorizon (cash forecasting) komt u tot de conclusie dat u kasoverschotten of –tekorten hebt voor een welbepaalde periode.

Is uw kassaldo positief? Afhankelijk van de periode waarin u uw liquiditeitsoverschot belegt, van uw risicoprofiel en van de gewenste flexibiliteit, biedt Belfius Bank u een brede waaier van beleggingsproducten op korte en lange termijn.

Is uw kassaldo negatief? Wij stellen u een oplossing op maat voor om uw tijdelijke kastekorten op korte termijn te financieren.

Simulatoren

Welke korting voor contante betaling?

Bereken het gevolg van een korting voor contante betaling

Wat is uw behoefte aan werkkapitaal?

Bereken uw behoefte aan werkkapitaal

Contacteer ons

  • Contacteer uw Corporate Banker

Wist u dat?

Het gecentraliseerde beheer laat de operationele bedrijfseenheden toe om zich volledig toe te spitsen op hun corebusiness, terwijl de financiële afdeling efficiënt het liquiditeitenbeheer, de kasplanning en het risicobeheer voor haar rekening neemt.

White papers

Belfius biedt u white papers aan die u toelaten om precies te begrijpen wat een goed beheer van het werkkapitaal uw onderneming kan bijbrengen.