1. Home
  2. Uw uitdagingen
  3. SEPA
  4. Extension

SEPA-overgangsperiode tot 01/04/2014

De gevolgen voor uw betalingsbeheer en de te respecteren timings

Naar aanleiding van een recent voorstel van de Europese Commissie over SEPA hebben de Belgische banken beslist om een bijkomende overgangsperiode van twee maanden toe te staan, vooraleer we definitief overschakelen naar SEPA.

Impact op domiciliëringen en hun timing

Bent u nog niet overgestapt naar SEPA Direct Debit? Als schuldeiser kunt u tijdelijk verder het DOM80-formaat gebruiken. Vanaf 1/4/2014 moet u overgeschakeld  zijn naar SEPA Direct Debit.

Belangrijk: wat kan sinds 1 februari niet meer? 

U kunt geen nieuwe DOM80-mandaten meer aanmaken, noch bestaande DOM80-contracten wijzigen.

Hoe werkt u verder met domiciliëringen? 

  • Vraag uw schuldenaars om al een SEPA Direct Debit (SDD)-mandaat te tekenen en voer het in via BelfiusWeb (zie handleiding). 
  • Maak online SDD-invorderingen aan in BelfiusWeb, of maak verder DOM80-bestanden aan in uw eigen toepassing en laat die via de SEPA Assist Tool converteren naar SDD-bestanden. 

Wat is de nieuwe timing? 

1/2/2014
23/3/2014
28/3/2014
1/4/2014
  • Geen nieuwe schuldeisers meer toegelaten in DOM80. 
  • Geen wijzigingen meer aan bestaande schuldeisersgegevens. 
  • Geen creatie meer van nieuwe schuldenaars in DOM80.
Stopzetting van de Isabel-wizard voor de invoer van DOM80-invorderingen.
Uiterste datum voor afgifte van DOM80-bestand
Uiterste spildatum.


Impact op betalingen en hun timing

U maakt nog geen gebruik van SEPA Credit Transfer? Tot 28 maart 2014 kunt u verder CIRI01 gebruiken, het oude protocol voor nationale betalingen. Op die datum moet u overgeschakeld zijn naar het XML-formaat voor SEPA Credit Transfers.

Gebruikt u voor internationale betalingen nog het CIRI51-protocol?

Dit lukt ook nog tot 1 april, maar daarna worden al uw betalingen binnen de SEPA-zone gelijkgesteld met nationale betalingen. Ook daarvoor moet u dus op 1 april 2014 overgeschakeld zijn naar het XML-formaat voor SEPA Credit Transfers. Voor uw betalingen buiten de SEPA-zone kunt u ook na 1 april het CIRI51-protocol blijven gebruiken.

Wat is de nieuwe timing? 

23/3/2014
28/3/2014, 16.30 uur
Stopzetting van de Isabel-wizard voor de invoer van nationale betalingen.
Uiterst tijdstip voor het doorsturen van een CIRI-bestand met SEPA-betalingen, ongeacht de gevraagde uitvoeringsdatum.


Impact voor uw reporting en de timing ervan

U gebruikt nog CODA versie 1? Op 1 april 2014 wordt de levering ervan stopgezet en moet u overgestapt zijn naar een SEPA-compatibel gecodeerd dagafschrift: CODA versie 2 of XML-reporting.

Belfius Bank migreert op 1 april 2014 de nog actieve CODA versie 1-gebruikers automatisch naar CODA versie 2, om de continuïteit in het rapporteringsproces te verzekeren. Om een vlotte werking te blijven garanderen, moet uw boekhoudprogramma CODA versie 2 (met rekeningnummers in het IBAN-formaat) ondersteunen. BelfiusWeb-gebruikers die de laatste 3 maanden geen CODA-bestand hebben opgehaald, worden niet automatisch gemigreerd.

Bent u klaar om volledig over te stappen naar SEPA/XML-rapportering, mail dan uw aanvraag naar codamigration@belfius.be.

Wat is de nieuwe timing? 

28/3/2014
1/4/2014
Laatste aanmaak van CODA versie 1.
CODA van 28/03 wordt afgeleverd.
De aanmaak van CODA versie 1 stopt.


Impact voor Isabel-gebruikers

Gebruikt u de online invoerschermen in Isabel? Weet dan dat Isabel op 23/03/2014 een einde stelt aan de wizards voor de invoer van nationale betalingen en DOM80-invorderingen. U dient gebruik te maken van de nieuwe, al beschikbare SEPA-wizards.
 
Circulaire cheques kunnen niet meer online ingevoerd worden in Isabel, wel nog via ’BelfiusWeb via Isabel’.

Uw betalingen vanaf de externe rekeningen online invoeren (in kader van Cash Management International) doet u het best met de SEPA-wizards. Deze mogelijkheid is sinds januari 2014 beschikbaar in Isabel 6. Vanaf 23/3/2014 verdwijnt de oude wizard voor buitenlandse betalingen.SEPA Assist Tool: exclusieve conversiemodule van Belfius

Raakt u niet tijdig klaar om van de Belgische naar de Europese formaten over te schakelen? Onze tool helpt u uit de nood!

Meer info?

Wilt u meer weten over de SEPA Assist Tool of onze ondersteuning?