We helpen u van a tot z: subsidies zijn een middel, geen doel op zich.

MINT Europe ondersteunt uw onderneming vanuit een totaalbenadering. Uw plannen en projecten worden vanuit verschillende invalshoeken en subsidiepijlers bestudeerd. Deze aanpak garandeert dat u in elke fase van uw project een inzicht krijgt in de mogelijke steunopportuniteiten. Een inzicht waar u heel wat voordeel uit kunt halen! Afhankelijk van de fase in uw project garanderen we een geïntegreerde en optimale analyse van de mogelijke steunopportuniteiten.

Hoe gaat MINT Europe tewerk?

MINT Europe hanteert een gefaseerde aanpak om op een effectieve en efficiënte manier subsidies te detecteren en te benutten.

Fase 1: Identificatie en selectie


Deze fase omvat de detectie en de identificatie van potentiële subsidieprojecten binnen de focusdomeinen ‘Wetenschap & Technologie’, ‘Personeel & Organisatie’ en ‘Business Development & MVO’. MINT Europe evalueert de slaagkansen en analyseert de kosten/baten van de kansrijke projecten. Op basis hiervan kunt u een gefundeerde beslissing nemen om een concreet subsidieproject voor te bereiden.

Fase 2: Aanvraag en evaluatie


Hier wordt het projectidee uitgewerkt en vertaald in een aanvraagdossier. Samen met de onderneming definieert MINT Europe de scope van het project en kan de structuur worden vastgelegd. MINT Europe verzorgt de opmaak en de redactie van de complete subsidieaanvraag, met speciale aandacht voor het subsidiabele budget en de bijhorende financiering.

Fase 3: Projectbeheer en controle


Na goedkeuring van de subsidieaanvraag begeleidt MINT Europe u verder bij de financiële en administratieve opvolging. Voor meer complexe projecten kan MINT Europe ook support geven bij het projectmanagement. Na afronding van het project en uitbetaling van de subsidies is een audit door de subsidieverlenende instanties mogelijk. Ook tijdens deze controles staat MINT Europe u met raad en daad bij.

Contacteer ons

  • Contacteer uw Corporate Banker

Contacteer MINT Europe

Bent u op zoek naar een
no-nonsense adviseur die weet hoe optimaal subsidies te detecteren en te verwerven? Dan bent u bij MINT Europe aan het juiste adres!