1. Home
  2. Thema's
  3. B2G
  4. Regelgeving overheidsopdrachten
  5. Faq

Wat is het verschil tussen een variante en een optie?

De variante is een alternatieve uitvoeringswijze die de inschrijver voorstelt in verband met één of ander punt van het bestek.

Er bestaan verschillende soorten varianten:

  • De verplichte variante: de offerte moet zowel aan het basisontwerp als aan de opgelegde variante beantwoorden. Zoniet is de offerte onregelmatig.
  • De facultatieve variante: de offerte die een facultatieve variante beantwoordt, is niet onregelmatig. De offerte moet echter minstens op de basisoplossing betrekking hebben indien het bijzonder bestek dit oplegt.
  • De vrije variante: kan vrijelijk door de inschrijvers worden ingediend, desgevallend binnen de door het bestek voorziene krijtlijnen.

De optie (slaat gewoonlijk op technische aspecten) is een bijkomend element van de opdracht dat op vraag van de aanbestedende overheid kan worden ingediend. Ze kan verplicht of vrij zijn. Indien in het bijzonder bestek een verplichte optie is opgenomen, is de inschrijver verplicht om erop te antwoorden-. Zoniet is zijn offerte onregelmatig.