1. Home
 2. Thema's
 3. B2G
 4. Meedoen aan overheidsopdrachten
 5. FAQ

Welke aanvullende informatie zou nog kunnen worden gevraagd?

De aanbestedende overheid mag u vragen om een hele reeks informatie over uw team bij uw offerte te voegen. Men kan er maar beter goed op voorbereid zijn!

Gegevens over de onderneming (volgende gegevens kunnen worden opgevraagd in het kader van de controle van de uitsluitingsgronden):

 • bewijs niet-faling;
 • uittreksel strafregister;
 • bewijs RSZ;
 • fiscaal attest (BTW en vennootschapsbelasting).

Financiële informatie:

 • een bankattest;
 • de jaarbalansen van de laatste (drie) boekjaren;
 • de totale omzet van de laatste drie boekjaren en/of de omzet van de laatste drie boekjaren betreffende het voorwerp van de overheidsopdracht.

Technische informatie:

 • de cv’s van de personen die de opdracht zouden kunnen uitvoeren;
 • de gedetailleerde vroegere referenties van de laatste drie (leveringen/diensten) of vijf (werken) jaar;
 • het personeel waarover u beschikt;
 • de bestaande technische dienst, serviceverlening;
 • de toerusting en het informatica- en technisch materieel;
 • de gelijkvormigheidsattesten;
 • de interne kwaliteitscontroles;
 • uw middelen voor onderzoek en ontwikkeling;
 • monsters, beschrijvingen, foto’s…;
 • bewijzen van uw knowhow, doeltreffendheid, ervaring en betrouwbaarheid;
 • de normen qua kwaliteitswaarborg;
 • de maatregelen of systemen op het vlak van milieubeheer (EMAS-certificaat);
 • enz.

Bron: Vade-mecum des marchés publics - BEP