1. Home
  2. Thema's
  3. B2G
  4. Meedoen aan overheidsopdrachten
  5. FAQ

Wat zijn de regels van de tijdelijke vereniging?

De ondernemingen kunnen zich kandidaat stellen of een offerte indienen nadat ze zich vooraf met andere ondernemingen hebben verbonden in het kader van een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid, "tijdelijke vereniging" genoemd.

Behoudens de bepalingen van het Wetboek Vennootschappen die op dit soort vereniging (Tijdelijke Handelsvennootschap) betrekking hebben, bepaalt de regelgeving op de overheidsopdrachten dat:

  • de offerte die door zo’n vereniging wordt ingediend, door elk van de deelnemers moet worden ondertekend;
  • de deelnemers in hun gemeenschappelijke offerte moeten aangeven wie van hen de vereniging zal vertegenwoordigen tegenover de aanbestedende overheid;
  • de offerte die deze vereniging indient aan dezelfde voorwaarden moet voldoen als een offerte die door één enkele onderneming wordt ingediend, waarbij de aanbestedende overheid altijd mag eisen te mogen beschikken over de verenigingsovereenkomst en over de statuten van de vennootschappen die van de vereniging deel uitmaken.
  • de deelnemers hoofdelijk gehouden zijn tot de goede uitvoering van de opdracht.

De wet op de regeling van de erkenning bepaalt dat, voor de opdrachten van werken, een tijdelijke vereniging werken mag uitvoeren indien één van de vennoten erkend is in de vereiste klasse en categorie.

Let op! Het gebeurt dat een belangrijk onderaannemer van een inschrijver of dat een onderneming die deel uitmaakt van een tijdelijke vereniging zelf aan een gunningsprocedure deelneemt of zich eveneens heeft verbonden als onderaannemer van een concurrent. Tenzij dit in het bijzonder bestek formeel werd verboden, mogen de ingediende offertes daarom niet worden afgewezen. Deelnemen aan een inschrijving als onderaannemer belet immers niet om zelf een offerte in te dienen. In voorkomend geval moet de aanbestedende overheid kunnen bewijzen dat er belangenvermenging is geweest.

Bron: Koning Boudewijnstichting