1. Home
  2. Thema's
  3. B2G
  4. Meedoen aan overheidsopdrachten
  5. FAQ

Hoe analyseert de aanbestedende overheid de offertes?

Uit de ingediende en als conform beschouwde offertes (lees: de offertes die aan de vereisten van het bijzonder bestek voldoen) kiest de aanbestedende overheid de offerte die het best aan haar behoeften beantwoordt.

Eerste fase: de aanbestedende overheid gaat eerst na of de inschrijvers wel degelijk aan de uitsluitings- en selectievoorwaarden voldoen en voor de latere fase, namelijk de analyse van de offertes, in aanmerking kunnen komen. Een inschrijver die niet aan die criteria beantwoordt, wordt - los van de kwaliteit van zijn offerte - van de opdracht uitgesloten.

Tweede fase: de aanbestedende overheid analyseert de offertes op basis van de gunningscriteria. Het is een echte vergelijking van de offertes die moet worden gemotiveerd, zodat de inschrijvers die afgewezen worden of niet in aanmerking komen de precieze reden hiervan kennen.

Indien het bijzonder bestek varianten toestaat, moeten ze ook geanalyseerd en gerangschikt worden.