1. Home
  2. Uw uitdagingen
  3. B2G
  4. Accelerator
  5. Financial

Financiële oplossingen

We werkten een fullserviceaanbod uit voor overheidsopdrachten. We helpen bij het vestigen van waarborgen zodat u kunt voldoen aan de criteria van een bestek. En we bieden u aangepaste formules voor voorfinanciering: hetzij voor uw schuldvorderingen, hetzij voor uw productie.

Omdat u een B2G onderneming bent, wensen we u attractieve voorwaarden aan te bieden voor alle kredietverlening die u nodig hebt in het kader van uw bedrijfsvoering.

Business to government – Belfius Accelerator

Commercial Finance

Beschikt u in het kader van door u uitgevoerde overheidsopdrachten over vast en zekere vorderingen op de overheid en de toelating om te factureren? Dan bevoorschot Belfius Commercial Finance die vorderingen. Zo kunt u die activa liquide maken, uw liquiditeitspositie optimaliseren, uw balansratio’s verbeteren en uw leveranciers sneller betalen met een korting tot gevolg.

Meer info

Vendor Lease

Bent u een leverancier van uitrustingsgoederen? Dan kunt u uw overheidsklanten een leaseformule voorstellen zonder dat u zelf een leasemaatschappij bent. Vendor lease is een interessante all-inoplossing die tegelijk uw verkoop boost.

Meer info

Self Liquidating Line

Wenst u een contract of facturen voor te financieren? En zo uw exploitatiecyclus, uw behoefte aan bedrijfskapitaal en uw tijdelijke liquiditeitsbehoeften te optimaliseren? Dan brengt de Self Liquidating Line, een kredietlijn op korte termijn, soelaas.

Meer info

Purchases & Production Facility

Werkt uw bedrijf voor de openbare sector? Dan kunnen de betalingstermijnen soms lang zijn. Met alle gevolgen van dien voor uw liquide middelen. Wij ontwikkelden een formule die uw productie of aankopen voorfinanciert na de gunning van een overheidscontract.

Meer info

Kaskrediet en straight loan

Hebt u leveringen gedaan, diensten geleverd of werken uitgevoerd in het kader van overheidsopdrachten? Maar laten de betalingen op zich wachten? Dan kan Belfius uw vorderingen bevoorschotten via een flexibele kaskrediet- of straightloanlijn.

Bankwaarborg

Wenst u deel te nemen aan een openbare aanbesteding? Dan zal de aanbesteder u in de meeste gevallen een waarborg van 5 % van het initiële aanbestedingsbedrag vragen om verzekerd te zijn van een goede uitvoering tot de definitieve oplevering. Belfius kan u daarbij helpen!

Voor meer informatie neemt u best contact op met uw corporate banker.

Belfius Accelerator

Wenst u deel te nemen aan ons programma "Belfius Accelerator" ?
Registreer u en we contacteren u!

Registreer u

Kent u het juiste jargon?

Om zaken te kunnen doen, is het belangrijk de taal van de klant te spreken. Bij Business 2 Government is dat niet anders.

Bestudeer de verklarende woordenlijst

Handige links

Bent u geïnteresseerd in een bepaald onderwerp? En wenst u daarover nog meer detailinfo? Dan wijzen we u graag de weg naar enkele gespecialiseerde websites.

Bekijk het overzicht