1. Home
  2. Thema's
  3. B2G
  4. De aanbestedende overheden
  5. Lokale overheden

Lokale overheden

De lokale overheden regelen wat van provinciaal en gemeentelijk belang is. De provincies en gemeenten handelen in grote mate autonoom. Toch staan ze, in hoofdzaak, onder toezicht van de gewesten.

Potentieel: de provincies, gemeenten, OCMW’s, gemeentebedrijven, intercommunales en politiezones gaven in boekjaar 2011 samen naar schatting 13,3 miljard euro uit in het kader van openbare aanbestedingen: 8,5 miljard euro aan goederen en diensten, en 4,8 miljard euro aan investeringen in onroerende activa.

Provincies

De provincies hebben ruime bevoegdheden. Ze werken initiatieven uit rond onderwijs, sociale en culturele infrastructuren, preventieve geneeskunde en sociaal beleid. Ze houden zich ook bezig met leefmilieu, met wegen en waterwegen, economie, vervoer, openbare werken, huisvesting, gebruik van talen...

Ze oefenen hun bevoegdheden autonoom uit, maar wel onder supervisie van de hogere overheden. Welke overheid dat is, hangt af van de bevoegdheid in kwestie. Op een provincieschool is er bijvoorbeeld controle van de gemeenschap. Een initiatief op het vlak van ruimtelijke ordening valt dan weer onder het toezicht van het gewest.

Ook op provinciaal niveau zijn er entiteiten met eigen rechtspersoonlijkheid. Bekend zijn onder andere de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen (POM’s) en de provinciale scholen.

Gemeenten

Potentieel gemeentelijke overheidsbedrijven en intercommunales: in boekjaar 2011 gaven de gemeentelijke overheidsbedrijven naar schatting 272 miljoen euro uit in het kader van openbare aanbestedingen. 140 miljoen euro daarvan werd besteed aan goederen en diensten. 132 miljoen euro waren investeringen in onroerende activa.

De intercommunales (excl. ziekenhuizen) waren in boekjaar 2011 dan weer goed voor naar schatting 6,603 miljard euro uitgaven in het kader van openbare aanbestedingen. 4,850 miljard euro daarvan ging naar goederen en diensten, 1,753 miljard euro naar investeringen in onroerende activa.

  • Algemeen omschreven zijn de gemeenten bevoegd voor de collectieve noden van de inwoners: bouwen van een sporthal, aanleggen van wegen, sociale bijstand, ordehandhaving, huisvesting, onderwijs… Bij dit alles is er controle van de hogere overheden, in hoofdzaak de gewesten.
  • Binnen het grondgebied van elke gemeente zijn verder een aantal openbare instellingen actief: OCMW, kerkfabriek, gemeentebedrijven en vzw’s die de sporthal, het zwembad, het cultureel centrum enz. uitbaten.
  • Gemeenten verenigen zich ook, bijvoorbeeld in intercommunales, politiezones, hulpverleningszones, federaties en agglomeraties.

Belfius Accelerator

Wenst u deel te nemen aan ons programma "Belfius Accelerator" ?

Registreer u en we contacteren u !

Ecowijk Engis

In de gemeente Engis is Belfius betrokken bij de realisatie van de ecowijk Fontaine Saint-Jean met ruim 100 woningen en een crèche.

Deze duurzame publiek-private samenwerking introduceert een nieuwe vorm van wonen.

Bouw zwembad Knokke

Belfius hielp via een publiek-private samenwerking het zwembad Duinenwater in Knokke-Heist te realiseren.