1. Home
  2. Uw uitdagingen
  3. B2G
  4. goede redenen om in te tekenen op overheidsopdrachten

7 goede redenen om in te tekenen op overheidsopdrachten

In moeilijke economische tijden waar het eropaan komt alle commerciële opportuniteiten voor 110 % aan te grijpen, kan de overheidssector een belangrijke hefboom zijn voor de groei van uw onderneming. We geven hier 7 argumenten om u daarvan te overtuigen.

Overheidsopdrachten zijn goed voor een omzet van 50 miljard euro per jaar.

De Staat is een gigantische aankoper: in België geven de federale overheden, de gemeenschappen, gewesten, gemeenten en provincies, de lokale instellingen, de OCMW’s enzovoort jaarlijks meer dan 50 miljard euro uit voor de uitvoering van werken en de levering van goederen en diensten. De recente uitbreiding van het toepassingsgebied van de nieuwe wet tot de (semi)privéziekenhuizen, de hogescholen en universiteiten, de vzw’s uit de zorgsector, ... zal nog meer opportuniteiten genereren.

Ontdek de B2G-markt en zijn potentieel.

Overheidsopdrachten bieden een scala van mogelijkheden.

De behoeften van de 20 000 aanbestedende overheden in België zijn zeer uiteenlopend en slaan op alle bedrijfstakken. De overheidsbestellingen zijn bestemd voor ofwel hun eigen werking (kantooruitrusting, computers, bedrijfswagens, verzekeringen, …), ofwel hun activiteiten van openbaar nut, die hen verplichten prestaties aan derden te leveren (infrastructuurwerken, afvalverwerking, schoolmaaltijden en -vervoer, …). Of het nu op gemeentelijk, gewestelijk of nationaal niveau is, de kans dat u de zakenniche vindt die bij uw bedrijfstak past, is bijzonder groot!

Ontdek de verschillende opdrachtcategorieën.

Overheidsopdrachten zijn toegankelijk voor alle ondernemingen.

Om het even welke onderneming, ongeacht haar grootte en haar statuut, kan haar producten of diensten aan de overheid slijten, zowel rechtstreeks als in onderaanneming. Als u een conforme en regelmatige offerte indient die perfect voldoet aan het bijzondere bestek van de aanbestedende overheid, kunt u de overheidsopdracht binnenrijven. De "openbare aankoper" is immers verplicht zich aan een aantal regels en principes te houden: vrije mededinging, vrije toegang tot overheidsbestellingen, gelijke behandeling van de kandidaten en transparantie van de wettelijk vereiste procedures.

Ontdek de basisprincipes van de overheidsopdrachten.

De nieuwe reglementering op de overheidsopdrachten is eenvoudiger en transparanter.

Met de nieuwe reglementering die op 1 juli 2013 in werking trad, wil de overheid de bedrijfsleiders het leven gemakkelijker maken en hen aanmoedigen om vaker in te gaan op openbare aanbestedingen: eenvoudigere procedures, kortere betalingstermijnen, opsplitsing van de opdrachten in percelen, lancering van de dematerialisatieprocessen, … De ondernemers zullen ook beter begrijpen wat er van hen wordt verlangd, hoe de aanbestedende overheid het dossier administratief beheert en hoe ver het staat met hun dossier. Ook de facturen en de eindafrekening, de oplevering van de werken, de waarborgen enzovoort zullen duidelijker zijn.

Ontdek de algemene regels van overheidsaankopen.

Overheidsopdrachten vormen een prestatie- en innovatiehefboom

Een optimale professionele aanpak is essentieel om een overheidsopdracht binnen te rijven en te beheren. Zonder een goede voorbereiding (administratie, team, materiaal, …) vóór de ontvangst van het bijzonder bestek, en zonder een strikte organisatie om de opdracht te realiseren volgens de regels van de kunst, kan de kandidatuur algauw een fiasco worden. Om in te tekenen op overheidsopdrachten, zult u weliswaar uw interne processen moeten optimaliseren, maar u zult ook toegang hebben tot essentiële informatie waaruit uw onderneming profijt kan halen om te innoveren: tendensen, strategische markten, concurrenten, …

Ontdek onze tips om een overheidsopdracht binnen te halen en te beheren.

Overheidsopdrachten verzekeren het voortbestaan van uw onderneming.

Overheidsbestellingen bieden door hun groot en stabiel volume een uitstekende veiligheidsbuffer in deze moeilijke economische tijden. Voor sommige contracttypes maken ze het zelfs mogelijk de omzet voor jaren veilig te stellen. En aangezien uw bankier altijd zeker is dat het contract op tijd zal worden betaald volgens de bepalingen in het bijzondere bestek – de openbare besturen zijn zeer kredietwaardig en lopen niet het risico failliet te gaan –, beschikt hij over alle nodige garanties om u een interessante (voor)financieringsformule voor te stellen die uw thesaurie ontziet.

Ontdek hoe Belfius u kan helpen.

Overheidsopdrachten zijn een troef voor het imago van uw onderneming.

Overheidsopdrachten zijn een solide en betrouwbaar visitekaartje voor een onderneming. Leverancier zijn van een openbare instelling is gezien de toenemende concurrentie een kostbare strategische troef die het verschil kan maken. Deze status is niet zomaar een label, maar kan een echt instrument van commerciële verovering worden. Hij getuigt van uw hoge graad van professionalisme en van uw capaciteit om contracten te beheren in een complex reglementair kader. Die status zal ook borg staan voor de kwaliteit van producten en/of diensten die uw onderneming aan de gemeenschap levert.

Ontdek hoe u een competitief en conform dossier samenstelt.

Geïnteresseerd?

U wil van overheidsopdrachten een van de ontwikkelingspolen van uw onderneming maken?

Neem dan vlug contact op met uw Corporate Banker of vul hier uw gegevens in.