Innovative Ideas, Real Business

Header Nr3

VERMINDER UW BEHOEFTE AAN WORKING CAPITAL MET SEPA DIRECT DEBIT

SEPA-NL-3

In onze vorige newsletter hebben we de opportuniteiten opgelijst die SEPA te bieden heeft om uw cash management te vereenvoudigen en efficiënter te laten verlopen (3 opportuniteiten die SEPA biedt voor uw cash management). Daarnaast hebben SEPA en SEPA Direct Debit (SDD) nog heel wat potentieel in petto om uw behoefte aan working capital te reduceren. Met deze Newsletter willen we het gebruik en de voordelen van de domiciliëring voor u in de verf zetten.

Controle verwerven op uw inkomende cash

Een goed debiteurenbeheer bepaalt duidelijk welke betalingstermijnen voor welke klanten van toepassing zijn. Stel u eens voor dat u er perfect kunt van uitgaan dat uw facturen stipt op de afgesproken datum betaald zijn. Dit zou betekenen dat het aantal dagen klantenkrediet automatisch slinkt (geen overdues meer). Bovendien zou uw cash forecasting quasi 100 % accuraat zijn. Een ideaal scenario?

Dit scenario kunt u echter verwezenlijken mochten uw klanten overwegend via domiciliëring betalen. En dan hebben we het nog niet over de besparingen die u kunt realiseren op administratief vlak (ca. 300 % minder) en op het vlak van de kostprijs van het innen van een betaling (5 à 6 keer lager dan een klassieke overschrijving).

Maar dit is nog niet alles. Weet ook dat de loyauteit van klanten die met een domiciliëring betalen tot 50 % hoger ligt. U hebt er dus alle baat bij om uw klanten via domiciliëring te laten betalen.

SEPA voorziet, naast een Europese standaard voor betalingsverkeer, ook in een Europees systeem voor domiciliëringen, Sepa Direct Debit. Hierdoor wordt het mogelijk om uw klanten binnen heel Europa op basis van een domiciliëring te laten betalen die uniform is over alle SEPA-landen heen. Voorheen kende elk land aparte van elkaar afwijkende systemen (voor België was dit Dom 80) waardoor de facto domiciliëringen een nationaal gegeven waren. Het nieuwe Europese systeem biedt zowel naar particulieren als naar bedrijven toe voldoende bescherming en controle opdat onterecht geïnde bedragen ofwel vermeden ofwel gerecupereerd kunnen worden.

In de praktijk zult u echter enkele struikelblokken moeten omzeilen. Hier sommen we de voornaamste twijfels rond domiciliëringen op en geven we ook aan hoe u deze kunt wegwerken:

  1. Consumenten vinden een domiciliëring niet veilig en vrezen dat hun rekening onterecht gedebiteerd kan worden. SDD voorziet dat tot 8 weken na de inning de consument zijn geld nog steeds kan terugeisen (zelfs tot 13 maanden wanneer het mandaat niet geldig zou blijken). Blijkt dat 87 % van de consumenten hiervan niet op de hoogte is.
  2. Werken met een domiciliëring kan heel wat administratief werk met zich meebrengen: ingewikkelde papierwinkel, veel wijzigingen, lang wachten op het terugsturen van documenten door uw klanten,... SDD voorziet de mogelijkheid om de creatie van het mandaat alsook het mandatenbeheer volledig elektronisch te laten verlopen. Er bestaan heel performante oplossingen die u in combinatie met een uitstekend electronicbankingpakket een mooie totaaloplossing bieden zowel voor wat het beheer van uw mandaten, de inning van uw domiciliëringen als een gedematerialiseerde reporting betreft.
  3. Velen denken dat domiciliëringen enkel gebruikt kunnen worden bij regelmatig terugkerende betalingen. SDD kan ook gebruikt worden voor éénmalige betalingen.
  4. Naast het core schema B2C werd er ook een nieuw B2B-schema in het leven geroepen dat rekening houdt met de specifieke behoeften van professionele partijen. In dit laatste schema is er bijvoorbeeld geen sprake meer van een refund, zodat de innende partij 100 % zekerheid heeft over de centen eenmaal het mandaat aanvaard is.

Om SDD te implementeren moet u beroep doen op verschillende departementen uit uw organisatie. Naast het technische en financiële aspect is er een belangrijke rol voor de verkoopafdeling weggelegd, die uw klanten moet overtuigen om voortaan met domiciliëringen te werken. Als ultiem lokmiddel zou u bijvoorbeeld een pricingstrategie kunnen uitdokteren, die betalingen via domiciliëring aanmoedigt. 

Dit is een niet te onderschatten traject maar wel één met heel veel potentieel. 

Elke dag die u laat voorbijgaan en u dit potentieel onbenut laat, zal u intresten kosten die u betaalt aan onnodige kredietopnames, niet benutte kortingen voor contante betalingen en een resem administratieve rompslomp. Waarom zou u nog langer wachten?

Voor meer toelichting of begeleiding van een SDD-implementatie: neem contact op met uw corporate banker.

Lees ook : 

Blijf op de hoogte

Schrijf u in op onze nieuwsbrieven, en ontvang ze: