Innovative Ideas, Real Business

Header Nr2

Smart Cities: een uitdaging voor de overheid, een opportuniteit voor de ondernemingen

Samen bouwen aan de stad van morgen!

Als plaats om te wonen en te werken, om contacten te leggen en tradities te koesteren, is de stad altijd al de smeltkroes van innovatie en verandering geweest.

Vandaag staat de stad centraal in de strategie van Europa 2020. Dit initiatief van de Europese Commissie wil in het volgende decennium de strijd tegen werkloosheid, ongelijkheid, armoede, klimaatopwarming, … aangaan en ons continent door de economische crisis loodsen, door de lidstaten op weg te helpen naar duurzame groei als bron van voorspoed en sociale vooruitgang.

De stad staat wel degelijk op een kruispunt.

Ze staat voor enorme socio-economische, ecologische en zelfs financiële uitdagingen. Die uitdagingen vormen voor de lokale overheden, en zeker ook voor de ondernemingen, een formidabele opportuniteit om blijk te geven van creativiteit en om van de stad een plaats te maken waar het aangenaam leven is.
Belfius Bank is van oordeel dat dit een onderdeel is van zijn opdracht om deze maatschappelijk belangrijke uitdaging mee aan te gaan.

Daarom is het voor ons een groot genoegen om u ons programma "Smart Cities & Sustainable Development" voor te stellen. Deze in Europa unieke globale benadering is erop gericht de Belgische openbare besturen via voordelige leningen te steunen in hun duurzame projecten. Ze vormt een onderdeel van het recente cofinancieringsprogramma dat Belfius en de Europese Investeringsbank (EIB) onlangs ondertekenden en dat kredieten voorstelt speciaal voor investeringen in stadsontwikkeling, stedelijk vervoer, hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. Die lokale projecten en nieuwe markten vormen een grote groei-uitdaging voor alle ondernemingen die met de openbare besturen (willen) werken.


Witl u die kansen grijpen? Dan kunt u op onze hulp rekenen!

Blijf op de hoogte

Schrijf u in op onze nieuwsbrieven, en ontvang ze: