Nr 1 - mei 2015

Edito

Geachte mevrouw, geachte heer,

Belfius Bank wil met zijn lange ervaring en zijn specifieke ervaring in de openbare en de sociale sector uw bevoorrechte partner zijn bij de ontwikkeling van uw omzet met de openbare sector (ook wel B2G-markt of Business to Government genoemd).

In het kader van het programma Belfius Accelerator, dat tools en diensten aanbiedt die bedoeld zijn om u te helpen bij het uitbouwen van uw activiteiten in deze markt, hebben wij het genoegen u het eerste nummer voor te stellen van B2G News, dat tot stand kwam in samenwerking met EBP. Deze onderneming is gespecialiseerd in het verlenen van bijstand op het vlak van overheidsopdrachten aan kleine, middelgrote en grote ondernemingen en ook aan overheden.

Via B2G News houden wij u op de hoogte van de actualiteit in verband met overheidsopdrachten. U kunt er eveneens terecht voor adviezen en dossiers, en ook voor bekendmakingen van evenementen die u beter zullen wapenen om overheidsopdrachten binnen te halen.

Wij zijn ervan overtuigd dat B2G News voor u en uw onderneming een bron van inspiratie zal vormen. Dit is alvast het eerste nummer. Wij wensen u veel leesplezier!

Vriendelijke groeten
Patrick Devis
Directeur Marketing

NB: U kunt altijd rekenen op uw Corporate Banker, die uiteraard te uwer beschikking staat voor meer informatie over dit onderwerp.


Uitdagingen

Duurzame overheidsopdrachten : uitdaging én opportuniteit voor ondernemingen. Aanbestedende overheden nemen steeds vaker duurzaamheidsclausules op in hun bestekken. Wilt u meedingen, dan bereidt u zich best goed voor.
Lees hier ons artikel.


Actualiteit

Waar staan we met de omzetting van de nieuwe Europese richtlijnen inzake overheidsopdrachten?
Meer info


Voor u geselecteerd

Overheidsopdrachten in Vlaanderen in 2014.
De cijfers.


Tips & tricks

Aandachtspunten wanneer u zaken doet met de overheid. - "Betaling voor bewezen diensten"… Maar wanneer zie ik mijn geld? - Let op voor rechtzettingsberichten in het Bulletin der Aanbestedingen! - Welke informatie mag de aanbestedende overheid eisen om mijn financiële gezondheid na te gaan? Wat kan ik doen als ik niet in staat ben een antwoord te formuleren op deze criteria?
 
U krijgt hier een praktisch antwoord op deze vragen.

De 8ste editie van de Jaarboek Overheidsopdrachten is nu beschikbaar. Een onmiskenbaar naslagwerk voor iedereen die zich waagt op het complexe rechtsgebied van overheidsopdrachten.

Klik hier voor meer informatie.


Commerciële opportuniteiten

Voor u geselecteerd: een overzicht van lopende overheidsopdrachten. Heel wat overheidsopdrachten worden gepubliceerd. Wij brengen een selectie voor u samen.
Ontdek deze commerciële opportuniteiten