Doorlopende opdrachten en domiciliëringen

Hebt u leveranciers aan wie u regelmatig een factuur moet betalen? Voor terugkerende betalingen op vaste tijdstippen biedt Belfius Bank u een doorlopende opdracht. Voor terugkerende betalingen, zoals bvb. elektriciteitsfacturen, is er dan weer de domiciliëring. Zelf hoeft u er niet langer van wakker te liggen.

Kies wat bij u past

Een doorlopende opdracht is ideaal voor u als

 • u wilt dat uw periodieke betalingen op tijd worden uitgevoerd
 • u op een vaste dag een geldsom op een centrale spaar- of zichtrekening wilt storten
 • u zelf de dag wilt bepalen waarop de betaling elke maand wordt uitgevoerd

Een domiciliëring is ideaal voor u als

 • u wilt dat uw terugkerende facturen automatisch worden uitgevoerd op initiatief van de schuldeiser

Goed om weten

De doorlopende opdracht:

 • is een automatische overschrijving van een vast of variabel bedrag naar een welbepaalde rekening op vaste datums
 • u geeft ons de gegevens van de begunstigde, het precieze bedrag, de periodiciteit, de eerste en eventueel ook de laatste datum van uitvoering. Belfius Bank zorgt ervoor dat de transfer gebeurt
 • het bedrag van een variabele doorlopende opdracht overschrijdt nooit het beschikbare bedrag op uw rekening
 • u kunt zelf doorlopende opdrachten ingeven, wijzigen, stopzetten en raadplegen via onze elektronische kanalen MyPortal|BelfiusWeb, BelfiusSoft of Isabel

De domiciliëring:

 • is voor terugkerende betalingen zonder vaste frequentie en is gebaseerd op een mandaat aangegaan tussen de schuldeiser en uzelf.
 • de schuldeiser, doorgaans een leverancier, stuurt voor elke factuur een invorderingsbestand naar Belfius Bank. Wij schrijven het bedrag automatisch over van uw rekening naar de rekening van de leverancier, op voorwaarde dat er genoeg geld op uw rekening staat.
 • u kunt uw lopende domiciliëringen raadplegen via onze elektronische kanalen MyPortal|BelfiusWeb, BelfiusSoft of Isabel

Wilt u meer informatie?

Als u oplossingen zoekt voor een efficiënt elektronisch beheer van uw geldzaken, klik dan hier:

Standing Orders Video

Contacteer ons

 • Contacteer uw Corporate Banker

Extra zekerheid met domiciliëringen?

Sinds 1 april 2010 zijn de Europese spelregels voor domiciliëringen van kracht, waardoor u als betaler beter beschermd bent tegen vergissingen en fouten. Door het zogenaamde "refundrecht" heeft u acht weken de tijd om een ingevorderd bedrag terug te eisen als u meent dat er een fout is gebeurd.