Fork Balancing

U wilt uw fondsen eenvoudig kunnen beheren over één of meerdere bedrijfseenheden en tegelijk de interestopbrengsten van uw rekeningen maximaliseren? Belfius Bank heeft daarvoor een flexibele oplossing: Fork Balancing. Daarbij worden de saldi van uw verschillende rekeningen gecentraliseerd op één hoofdrekening, wat een optimaal gebruik van de beschikbare liquiditeiten op groepsniveau mogelijk maakt.

Fork Balancing is ideaal voor u als

  • u met slechts één blik op uw hoofdrekening wilt weten hoe veel kasmiddelen u ter beschikking heeft
  • u uw liquiditeitsbeheer wilt bewaken en vereenvoudigen door de saldi van al uw rekeningen te centraliseren op één hoofdrekening
  • u uw interestopbrengsten wilt maximaliseren, doordat uw debet- en creditstanden elkaar kunnen neutraliseren

Maar overweeg Notionele Pooling als u

  • de fysieke transfer van fondsen tussen uw bedrijfsrekeningen wilt vermijden
  • wenst dat elke bedrijfsentiteit de autonomie over zijn rekeningen behoudt
Meer info

Goed om weten

  • Fork Balancing is een systeem waarbij de saldi van uw verschillende rekeningen periodiek genivelleerd worden volgens vooraf afgesproken criteria
  • Op het einde van de periode gebeurt een fysieke transfer van de fondsen van de deelnemende rekeningen naar de centralisatierekening of omgekeerd
  • De saldi van de deelnemende rekeningen die de bovengrens van een bepaald interval overschrijden, en de saldi die onder de ondergrens van dit interval liggen, worden tot deze grenzen genivelleerd

Belfius Bank biedt daarnaast nog twee specifieke types nivelleringen aan:

  • Target Balancing: de credit- en de debetsaldi van de deelnemende rekeningen worden genivelleerd tot één vooraf bepaald bedrag.
  • Zero Balancing: alle saldi van de deelnemende rekeningen worden periodiek tot nul teruggebracht.

Fictieve staffels kunnen u ter beschikking worden gesteld voor de aanrekening van intracompany-loans.

Fork Balancing Video

Wist u dat?

Als u opteert voor Zero Balancing gebeurt de berekening van de interesten enkel op uw centralisatierekening, aangezien de saldi van uw deelnemende rekeningen in dit systeem per valutadatum tot nul worden teruggebracht. U maakt hier dus optimaal gebruik van alle voordelen die verbonden zijn aan Fork Balancing.

Alternatieven

Cash Management International

Doet u vaak internationale overschrijvingen via verschillende rekeningen en wenst u een globaal kasoverzicht te krijgen?

Meer info