Casa Kafka Pictures Movie Tax Shelter empowered by Belfius

Verwacht uw onderneming mooie resultaten? Dan komt het erop aan om verstandig om te springen met de bedrijfswinst. Het tax shelter-systeem is daarvoor een interessante optie. Ontdek meer in woord én beeld.


Tax Shelter

Het Belgische tax shelter-systeem voorziet een belangrijk belastingvoordeel voor investeringen in de Belgische audiovisuele sector.

Vennootschappen die in een Belgische audiovisuele productie investeren, krijgen een vrijstelling van hun belastbare gereserveerde winst ten belope van 150 % van het geïnvesteerde bedrag.