Financiering voorafbetalingen belastingen

De Financiering Voorafbetalingen Belastingen (VAB) is een krediet van bepaalde duur waarmee u de voorafbetalingen van belastingen kunt financieren en belastingvermeerderingen kunt vermijden. Deze eenvoudige, voordelige en flexibele formule verlicht uw thesaurie door een gespreide betaling over maximaal 12 maanden, evenals uw administratieve beheer: zodra de overeenkomst gesloten is, hoeft u zich nergens nog zorgen over te maken!

De Financiering Voorafbetalingen Belastingen is de ideale oplossing als u

 • een belastingvermeerdering wilt vermijden als gevolg van het niet uitvoeren van voorafbetalingen;
 • uw bestaande kredietlijnen of eigen middelen wilt behouden voor andere behoeften;
 • de terugbetaling van de lening over verschillende maanden wilt spreiden.

De voordelen voor uw onderneming

Om u de door de Minister van Financiën toegekende fiscale voordelen ten volle te laten benutten, garandeert de Financiering Voorafbetalingen Belastingen de financiering van de belastingen die uw onderneming zal moeten betalen voor het lopende boekjaar.

U waarborgt de liquiditeit van uw onderneming

 • u verdeelt de uitgave op een gelijke manier over maximaal 12 maanden van het jaar
 • u raakt niet aan uw andere kredietlijnen
 • uw eigen middelen en uw liquiditeiten blijven beschikbaar voor andere prioriteiten.

U vereenvoudigt uw dagelijkse beheer

 • u hebt de keuze tussen verschillende formules
 • u weet exact wat u moet betalen over welke periode
 • u verwerkt de afbetalingen in uw financiële planning.
 • u hoeft de verschillende verrichtingen met de fiscus niet voor uw rekening te nemen.

U optimaliseert uw fiscale situatie

 • U kunt de rentelasten fiscaal aftrekken
 • u kunt de belastingvermeerdering verlagen of schrappen.

Hoe werkt de Financiering VAB?

Belfius Bank & Verzekeringen stelt u verschillende formules voor.

Eén storting aan de fiscus

Deze komt overeen met een van de vervaldata die zijn voorgesteld door het Ministerie van Financiën, om te kunnen profiteren van de fiscale voordelen: u betaalt af in maximaal 12 constante maandelijkse termijnen (kapitaal en interesten). Voor de eerste maandelijkse termijn hebt u twee mogelijkheden: op dezelfde dag als de betaling aan de fiscus of één maand na de storting aan de fiscus door Belfius Bank.

Twee of drie stortingen aan de fiscus

U begint af te betalen vanaf de maand na de storting aan de fiscus door Belfius. De afbetaling gebeurt in constante maandelijkse termijnen (kapitaal en interesten). De afbetalingen mogen elkaar niet overlappen. De eerste storting moet dus volledig afbetaald zijn voordat de afbetaling van de tweede storting begint.

U begint af te betalen vóór de storting aan de fiscus door Belfius Bank & Verzekeringen

De storting aan de fiscus is in deze formule enkel voorzien voor de eerste datum van de mogelijke storting. De afbetalingen beginnen drie maanden vroeger en kunnen beschouwd worden als een belegging. In ruil daarvoor wordt het krediet toegekend tegen een lagere rentevoet. De afbetaling gebeurt in maximaal 12 constante maandelijkse termijnen (kapitaal en interesten).

Zodra de overeenkomst is gesloten, hoeft u zich nergens nog zorgen over te maken

 • Belfius Bank & Verzekeringen doet nauwgezet de storting(en) voor de Federale Overheidsdienst Financiën, volgens de gekozen formule.
 • Een maand nadat de fondsen beschikbaar werden gesteld, betaalt u ze in schijven terug gedurende maximaal 12 maanden.

Een verklarende fiche is ter beschikking in het kader van de Wet van 21 december 2013 betreffende de financiering van kleine en middelgrote ondernemingen.

Pre Payments Video

Contacteer ons

 • Contacteer uw Corporate Banker

Wist u dat?

U kunt uw voorafbetalingen in één keer of in schijven doen, naargelang het u schikt.

Alternatieven

Tax Shelter

Investeer op een fiscaal aantrekkelijke manier in de Belgische filmindustrie.

Meer informatie