Financiering van uw voorafbetalingen van belastingen

Fiscoline is een krediet van bepaalde duur waarmee u de voorafbetalingen van belastingen kunt financieren en belastingvermeerderingen kunt vermijden. Deze eenvoudige, voordelige en flexibele formule verlicht uw thesaurie door een gespreide betaling over maximaal 12 maanden en ook uw administratief beheer: zodra de overeenkomst afgesloten, hoeft u zich nergens nog zorgen over te maken.

Fiscoline is de ideale oplossing als u

 • een belastingvermeerdering wilt vermijden als gevolg van het niet uitvoeren van voorafbetalingen;
 • uw bestaande kredietlijnen of eigen middelen wilt behouden voor andere behoeften;
 • de terugbetaling van de lening over verschillende maanden wilt spreiden.

De voordelen voor uw onderneming

Om u de door de Minister van Financiën toegekende fiscale voordelen ten volle te laten benutten, garandeert Fiscoline de financiering van de belastingen die uw onderneming zal moeten betalen voor het lopende boekjaar.

U waarborgt de liquiditeit van uw onderneming

 • u verdeelt de uitgave op een gelijke manier over maximaal 12 maanden van het jaar
 • u raakt niet aan uw andere kredietlijnen
 • uw eigen middelen en uw liquiditeiten blijven beschikbaar voor andere prioriteiten.

U vereenvoudigt uw dagelijkse beheer

 • u hebt de keuze tussen verschillende formules
 • u weet exact wat u moet betalen over welke periode
 • u verwerkt de afbetalingen in uw financiële planning.
 • u hoeft de verschillende verrichtingen met de fiscus niet voor uw rekening te nemen. Belfius doet nauwgezet de storting(en) voor de Federale Overheidsdienst Financiën, volgens de gekozen formule

U optimaliseert uw fiscale situatie

 • U kunt de rentelasten fiscaal aftrekken
 • u kunt de belastingvermeerdering verlagen of schrappen.

Hoe werkt Fiscoline?

Belfius Bank & Verzekeringen stelt u verschillende formules voor.

Terugbetaling na de storting aan de fiscus.

De storting aan de fiscus gebeurt op één van de vervaldata die zijn voorgesteld door het Ministerie van Financiën. Uzelf betaalt af in maximaal 12 constante maandelijkse aflossingen (kapitaal en interesten) vanaf één maand na de storting aan de fiscus door Belfius.

Terugbetaling vóór de storting aan de fiscus

U begint af te betalen vóór de storting aan de fiscus door Belfius.
Deze formule geniet van de laagste rentevoeten.
De storting door Belfius aan de fiscus is in deze formule enkel voorzien op 10 april. U begint af te betalen in januari, februari, maart of april. De afbetaling gebeurt in maximaal 12 constante maandelijkse aflossingen (kapitaal en interesten)

Een verklarende fiche is ter beschikking in het kader van de Wet van 21 december 2013 betreffende de financiering van kleine en middelgrote ondernemingen.

Pre Payments Video

Contacteer ons

 • Contacteer uw Corporate Banker