Financiering Vakantiegeld en Dertiende maand

Belfius Bank schiet u het vakantiegeld en/of de eindejaarspremies voor (met inbegrip van de RSZ-bijdragen en de bedrijfsvoorheffing). In de twaalf daaropvolgende maanden betaalt u dan dit krediet terug. Zodoende vermijdt u de traditionele thesauriespanningen tijdens de lente en de eindejaarsperiode. En dit komt zowel u als uw medewerkers ten goede!

De Financiering Vakantiegeld en Dertiende maand is de ideale oplossing als u

 • de betaling van het vakantiegeld en de dertiende maand van uw medewerkers wilt spreiden;
 • uw liquide middelen beschikbaar wilt houden;
 • uw bestaande kredietlijnen wilt behouden voor andere behoeften.

De voordelen voor uw onderneming

De Financiering Vakantiegeld en Dertiende maand stelt u de nodige middelen ter beschikking om uw lonen op tijd te kunnen betalen.

U waarborgt de liquiditeit van uw onderneming

 • u verdeelt de uitgave over de 12 maanden van het jaar
 • u geniet een interessante rentevoet die is vastgelegd voor het hele jaar
 • u raakt niet aan uw andere kredietlijnen
 • uw eigen middelen en uw liquiditeiten blijven beschikbaar voor andere prioriteiten.

U vereenvoudigt uw dagelijkse beheer

 • u kent precies de afbetalingsmodaliteiten die vanaf het begin zijn vastgesteld
 • u verwerkt de afbetalingen in uw financiĆ«le planning.

U optimaliseert uw fiscale situatie

 • U kunt de rentelasten fiscaal aftrekken

Hoe werkt de Financiering Vakantiegeld en Dertiende maand?

Met de Financiering Vakantiegeld en Dertiende maand van Belfius Bank kunt u de betaling van het vakantiegeld over heel het jaar spreiden.

Zodra de overeenkomst is gesloten, hoeft u zich nergens nog zorgen over te maken

 • U beslist wanneer u over het geld beschikt.
 • U ontvangt het bedrag op de voorziene datum op uw rekening.
 • Een maand nadat de fondsen beschikbaar werden gesteld, betaalt u ze in schijven terug gedurende maximaal 12 maanden.

Een verklarende fiche is ter beschikking in het kader van de Wet van 21 december 2013 betreffende de financiering van kleine en middelgrote ondernemingen.

Extra Payments Video

Contacteer ons

 • Contacteer uw Corporate Banker

Wist u dat?

Laattijdige betalingen van uw klanten en onbetaalde facturen kunnen uw liquiditeitspositie en uw eigen vermogen verzwakken en zodoende uw solvabiliteit aantasten. Een oplossing om de financiƫle gezondheid van uw onderneming te garanderen? Factoring via Belfius Bank.

Alternatieven

Financiering Voorafbetaling Belastingen

U spreidt de voorafbetaling van de belastingen over 12 maanden en profiteert van de fiscale voordelen.

Meer informatie