Tax Shelter

Een eenvoudige investering voor een aantrekkelijk rendement!

Tax Shelter is een fiscale stimulans naar Belgisch recht. U kan er het rendement van uw liquiditeitsoverschotten mee optimaliseren, terwijl u investeert in de Belgische filmindustrie en podiumkunsten.

Belfius werkt hiervoor samen met Casa Kafka Pictures, actief in Vlaanderen, Wallonië, Brussel en de Duitstalige Gemeenschap. We zorgen voor een actieve begeleiding tot de raamovereenkomst door u en Casa Kafka Pictures is ondertekend.

4 voordelen

Een mogelijk fiscaal voordeel

Het geïnvesteerde bedrag is vanaf aanslagjaar 2019 voor 356% vrijgesteld in hoofde van uw onderneming. Deze betaalt dus minder belasting op een deel van de winst. 

Een potentieel aantrekkelijk financieel rendement

Het geïnvesteerde kapitaal levert, na een termijn van maximum 18 maanden, een maximaal rendement op dat bij wet is vastgelegd op ‘Euribor 12 maanden + 4,50%’.

Een mogelijk alternatief voor de voorafbetaling van belastingen

Maak samen met uw Corporate Banker of uw boekhouder een simulatie om het optimale bedrag van de Tax Shelter te bepalen en na te gaan of het een voorafbetaling van belastingen kan vervangen of aanvullen.

Gratis verzekering

Voor het behalen van een Tax Shelter-attest wordt een gratis verzekering verstrekt. Het fiscaal rendement kan enkel effectief worden als de onderneming winstgevend is en belasting moet betalen. Bij een onverwacht ontgoochelend resultaat kan u nog het fiscaal voordeel overdragen gedurende de 4 belastbare tijdperken die volgen op het jaar van de ondertekening van de raamovereenkomst.Meer info

Lees er hier alles over.

Documenten

Wij raden u aan volgende documenten te lezen vooraleer te beslissen om te investeren:

Casa Kafka

Ontdek onze video