Mergers & Acquisitions

Bij fusies, overnames, desinvesteringen, leveraged buy-outs, management buy-ins en andere, gelijkaardige constructies komt heel wat kijken. Het zijn complexe transacties die een grote impact hebben op uw bedrijf en bedrijfsvoering. De stukken van de puzzel moeten perfect in elkaar passen. Belfius Bank helpt u echter bij elke stap die u zet.

Uw voordelen

 • Uitgebreide contacten: via het netwerk van Belfius Bank en onze doorheen de jaren opgebouwde persoonlijke contacten onderhouden we goede en nauwe relaties, zowel met het Belgische bedrijfsleven als met de Belgische publieke sector. Contacten waar u uw voordeel mee kunt doen.
 • Toonaangevende ervaring: Belfius Corporate Finance volgt zijn kernsectoren op de voet. Op die manier weten we steeds wat er leeft, welke de belangrijkste ‘drivers' en trends zijn en welke er op stapel staan – nationaal én internationaal.

Goed om weten

Belfius Corporate Finance analyseert en waardeert uw bedrijf en/of bepaalde onderdelen ervan:

 • in het kader van de zoektocht naar eventuele nieuwe aandeelhouders
 • in het geval van opvolgingsproblematieken
 • bij een volledige verkoop door de bestaande aandeelhouders

Wilt u uw bedrijf en/of bepaalde onderdelen ervan verkopen? In het laatste geval geven we mogelijke targets aan.

Daarnaast bepaalt Belfius Corporate Finance het waardecreatiepotentieel van een transactie. In alle scenario's, tot slot, bieden we volledige ondersteuning bij de uitvoering: van de eerste besprekingen tot de onderhandelingen en het afronden van de deal.

Kernsectoren

Belfius Corporate Finance focust op sectoren waarin we toonaangevend zijn door onze uitstekende relaties met de publieke sector en door onze activiteiten op het vlak van gestructureerde en projectfinanciering, in sectoren als:

 • de energie- en nutssector: gas- en elektriciteitsbedrijven, milieuvoorzieningen, duurzame en ‘schone' energie, hernieuwbare energie, biobrandstoffen, energie-installaties
 • de sector van bouw, vastgoed en infrastructuur: constructie, onroerende goederen, transport- en gezondheidsinfrastructuur
 • publiek-private samenwerkingsverbanden (PPS)

Als universele bank in België hebben we uiteraard ook ene grondige kennis van de Belgische markt in andere sectoren.

Activiteiten

Onze specialisten ondersteunen zowel kopers als verkopers tijdens het hele fusie- of overnameproces:

 • initiëren van mogelijke deals
 • initiële analyse van businessstrategie, benchmarking, analyse van historische en geprojecteerde resultaten
 • voorbereiding van het bod en de documentatie, zoals opmaak van de Teaser en het Information Memorandum
 • de waardering van de targetonderneming
 • het hele procesmanagement inclusief het aansturen van de verschillende betrokken teams van adviseurs
 • de structurering van de overname en begeleiding bij de financiering
 • de uitvoering van de transactie en de onderhandelingen
 • advies bij mogelijke vijandige overnamepogingen

Met dezelfde toewijding adviseren en begeleiden we ondernemingen bij financiële herstructureringen, leveraged buy-outs (LBO), en management buy-outs (MBO) en buy-ins (MBI) die vaak complex en tijdrovend zijn.

We werken nauw samen met het management en/of de private equity groep in kwestie en zorgen ervoor dat de juiste prijs betaald wordt voor de juiste business, en dat binnen de juiste financiële structuur. Dankzij ons onafhankelijke advies en onze support worden veel valkuilen vermeden.

Wilt u meer informatie?

Fusies, overnames en soortgelijke constructies: Belfius is er thuis in. Kijk er onze realisaties maar eens op na.

Mergers and Acquisitions Video

Contacteer ons

 • Contacteer uw Corporate Banker

Alternatieven

Financial Advisory

 • Wenst u advies in de meest uiteenlopende domeinen van corporate finance?
meer info

Equity Capital Markets

 • Zoekt u de ideale partner om uw kapitaalmarkttransacties in goede banen te leiden?
meer info