De Europese Investeringsbank ondersteunt kredietverlening aan KMO’s en Midcorp-ondernemingen

EIB logo

Via een overeenkomst met de Europese Investeringsbank (EIB) kunnen wij projecten financieren van zelfstandigen, vrije beroepen, KMO’s (bedrijven tot 250 werknemers) en Midcorp-ondernemingen (bedrijven met minder dan 3.000 werknemers) en meer dan ooit de kaart trekken van innovatieve ideeën.

De EIB-financiering

Wat houdt de EIB-financiering in?

De kredieten hebben een looptijd van minstens 2 jaar (de daadwerkelijke looptijd van het krediet is afhankelijk van de economische en technische levensduur van het gefinancierde project) en kunnen worden gebruikt voor de financiering van zowel kleinschalige projecten als projecten waarvan de totale kosten maximaal 25 miljoen euro bedragen. 

De bijdrage van de EIB is echter beperkt tot maximaal 12,5 miljoen euro.

Wie komt in aanmerking voor een EIB-krediet?

  • Zelfstandigen, vrije beroepen en KMO’s (< 250 werknemers in dienst) en Midcorp-ondernemingen (< 3 000 werknemers) uit een van de 27 EU-lidstaten
  • Nagenoeg alle economische sectoren behalve deze waarbij de rechten en vrijheden van mensen worden beperkt (wapenproductie bijv.), kansspelen, tabaksector, activiteiten waarbij testen op dieren gebeuren of risico op vervuiling van het milieu bestaat, ethische dan wel moreel controversiële sectoren (menselijk klonen bijv.).
  • Uitgesloten: Kredieten aan de financiële en de verzekeringssector, bestemd voor immobiliënpromotie of voor verhuur van onroerend goed aan derden
  • Voor meer gedetailleerde info, bevraag uw banker.

Waarvoor kan een EIB-krediet worden aangewend?

Voor de financiering van alle investeringen en uitgaven in het kader van de ontwikkeling van de activiteit:

  • materiële: de aankoop van installaties en uitrusting, uitgezonderd de aankoop van gronden
  • immateriële: de kosten van onderzoek en ontwikkeling, het opbouwen of overnemen van distributienetwerken in binnenlandse of andere markten binnen de EU.
  • behoefte aan bedrijfskapitaal op korte en middellange termijn om de algemene liquiditeitspositie van de onderneming opnieuw zeker te stellen.

Voordelen

Wat houdt de EIB-financiering in?

  • U leent tegen voordelige rentetarieven in vergelijking met de standaardrente voor kredieten aan ondernemingen.
  • U kunt aanzienlijke investeringen in uw bedrijf doen, zonder nadelige gevolgen voor uw kasstroom of liquiditeitspositie.

U stemt er mee in om vertegenwoordigers van de EIB toe te laten alle locaties, installaties en werken die onderdeel uitmaken van het project te inspecteren en om op verzoek van de EIB alle mogelijke gegevens over het te financieren project te verstrekken.

EIB-kredieten worden via ons doorgegeven na analyse en aanvaarding van uw dossier

Informeer bij uw Corporate Banker om na te gaan of u in aanmerking komt voor een EIB-financiering

Over welke kredietvormen gaat het?

Het investeringskrediet

De financiële leasing

Meer info over de EIB en haar activiteiten?

De EIB is de bank voor de lange termijnfinanciering van de Europese Unie. Zij wil een bijdrage leveren aan de integratie, de evenwichtige ontwikkeling en aan de economische en sociale cohesie van de EU-lidstaten. De EIB geniet op de kapitaalmarkten de hoogst mogelijke kredietrating (AAA) en is daardoor in staat tegen gunstige voorwaarden middelen op te nemen, die zij vervolgens via ons doorgeeft aan de zelfstandigen, vrije beroepen, KMO’s en Midcorp-ondernemingen. Al onze klanten worden expliciet en afzonderlijk door ons op de hoogte gesteld van de betrokkenheid van de EIB en van het financiële voordeel dat dit oplevert voor het aan hen verstrekte krediet. Meer info: http://www.eib.org/


Innovatie

Werkt uw bedrijf al innoverend en wenst u info over onze formules?

Klik dan hier en ontdek welke oplossingen we u kunnen bieden.