Cash Management International in detail

CMI Content

Lees in detail over de diensten van Cash Management International, de werking ervan en hoe u kunt inschrijven.

Waaruit bestaat Cash Management International?

Dankzij Cash Management International kunt u de snelheid, de transparantie en de controle van uw internationale thesauriestromen verbeteren.

Een volledig aanbod om uw internationale activiteiten te ondersteunen

U geeft uw instructies door via My Portal | BelfiusWeb of Isabel, en Belfius Bank voert ze in realtime uit door naar iedere betrokken lokale bank SWIFT-boodschappen te sturen:

 • uw individuele of gegroepeerde overschrijvingen, in verschillende deviezen (lonen, facturen …);
 • uw intragroepsthesaurieoverschrijvingen;
 • uw domiciliëringen;
 • uw SEPA-verrichtingen;
 • uw documentaire kredieten en remises;
 • ...

Met een geoptimaliseerde follow-up van uw orders:

 • melding van de orders die moeten worden ondertekend;
 • snelle toegang dankzij filters tot de orders die u wilt opvolgen;
 • reporting voor uw rekeningen in België en het buitenland (CODA, SWIFT-boodschappen MT940, MT942, enz. intraday reporting …).

En een vereenvoudigd beheer van uw orders:

 • personaliseren van mappen en betalingsmodellen;
 • controle van de individuele inputs van gebruikers.

Bijstand bij de tenuitvoerlegging van uw oplossing

Als partner kunnen wij de volgende aspecten voor onze rekening nemen:

 • het sluiten van bilaterale overeenkomsten met uw internationale banken;
 • het overmaken van de documenten die nodig zijn om zo snel mogelijk een eventuele nieuwe relatie met onze partnerbank te starten;
 • de installatie van de geselecteerde toepassingen of bijstand terzake.

Complementair met onze verschillende online toepassingen

Cash Management International is complementair met andere e-bankingoplossingen van Belfius Bank die gebundeld zijn onder de naam IT Line.

Hoe werkt Cash Management International?

Indien u met ons wenst samen te werken voor het beheer van uw internationale thesauriestromen, kunnen wij u een oplossing op maat voorstellen waarbij wij rekening houden met uw organisatie, uw structuur, uw bestaande bankrelaties en uw behoeften.

U beslist met welke andere banken u wenst te werken

U hebt al rekeningen bij andere banken, in België en in het buitenland?

 • Wij integreren de gegevens in de e-bankingtoepassing.
 • Wij optimaliseren uw thesauriestromen dankzij bilaterale akkoorden met onze partnerbanken.
 • Wij gaan na of onze oplossingen en de lokale oplossingen kunnen worden gecombineerd.

U zoekt een bankpartner in het buitenland?

 • Dankzij ons wereldwijde netwerk van financiële partners kunnen wij u advies geven bij de keuze van een bank in het buitenland.
 • Onze partnerbanken stellen u via hun lokale kantoren een volledig gamma van specifieke diensten voor.

Wij gaan na wat u op het vlak van internationaal thesauriebeheer nodig hebt

Wij analyseren uw behoeften aan de hand van een aanpak inzake internationaal thesauriebeheer die gebaseerd is op 6 niveaus. Dankzij deze aanpak kunnen wij een oplossing voorstellen die perfect aansluit bij uw verwachtingen, voor ieder land en iedere lokale bank.

1. Information & Knowledge

 • Per land geven wij u basisinformatie over de afsluitingsuren, de evolutie van de betalingssystemen …
 • Wij helpen u bij de keuze van uw internationale bank(en).
 • Wij zijn uw woordvoerder en nemen eventueel contact op met onze lokale bankpartners om op al uw vragen te kunnen antwoorden.

2. Consult Account Information

 • Wij stellen u de beste e-bankingoplossing voor (My Portal | BelfiusWeb, Isabel 6, SWIFT...) om uw Belgische thesaurieposities online en in realtime te kunnen opvolgen en om de intraday posities of de posities op het einde van de dag op buitenlandse rekeningen te kunnen raadplegen.
 • Wij doen dat zowel voor rekeningen in één enkele munt als voor multideviezenrekeningen.
 • Er zijn nog meer mogelijkheden: online weergave van de aankopen op de rekeningen, versturen van een mededeling wanneer een belangrijke som werd ontvangen of wanneer uw rekening een vooraf bepaalde drempel bereikt…

3. Initiate Credit Transfer

 • Wij stellen de beste electronic banking oplossing voor om online transfers te doen tussen uw rekeningen, om betalingen uit te voeren in België en in het buitenland …
 • Wij gaan na of rekeningen in België (in een of meer munten) extra voordelen kunnen opleveren.

4. Set up a Cash Pooling structure

 • Na analyse van de mogelijkheden per land stellen wij u de oplossingen voor globalisering of pooling van rekeningen bij Belfius en andere banken voor (zero balancing, target balancing, notionele pooling, overlay-structure…).
 • De globalisering of pooling gebeurt op basis van een end-of-day of intraday reporting.

5. Execute Your Local Payments

 • Wij analyseren per land wat nodig is om lokale betalingen te doen vanuit België of vanuit een buitenlandse dochteronderneming.
 • Voor iedere dochteronderneming stellen wij de beste oplossing voor. In dat opzicht houden wij rekening met een maximale integratie in een Belgische oplossing en de mogelijke combinatie met lokale online oplossingen van uw buitenlandse partnerbank.
 • Wij gaan systematisch na of SEPA aanvullende opportuniteiten kan bieden.

6. Work With Local Branch Network

 • Wij analyseren per land de behoefte op het vlak van lokale diensten (stortingen in speciën, cheques, bankkaarten...) en wij stellen de gepaste oplossing van onze partnerbanken voor.
 • Per land stellen wij een enkel aanspreekpunt voor dat de evolutie van de lokale behoeften behandelt.

Belfius Bank wordt uw Managing Bank

Belfius Bank wordt uw centraliserende bank. Wij beheren de rekeningen van de andere nationale en buitenlandse banken via uw e-bankingtoepassing My Portal|BelfiusWeb of Isabel.

 • Wij ontvangen de informatie met betrekking tot de rekening van de externe bank(en) in SWIFT-formaten (MT of XML). Deze worden op een gestructureerde manier aangeboden in uw elektronisch kanaal waar u ze kunt bekijken en downloaden.

 • Wij bieden u de mogelijkheid om uw (internationale) betalingsopdrachten door te geven via My Portal|BelfiusWeb of Isabel. U hoeft dus niet vertrouwd te zijn met SWIFT. Wij zetten de betalingsopdracht om in de overeenkomstige SWIFT-betalingsboodschap en sturen die automatisch naar de bank die het order uitvoert.

U beheert al uw rekeningen met behulp van onze e-bankingtoepassing

Om uw saldo's en de bewegingen op uw externe rekeningen via My Portal|BelfiusWeb of Isabel weer te geven, volstaat het dat u aan uw buitenlandse bank vraagt om MT94x boodschappen te sturen naar Belfius Bank. De types van verzonden SWIFT-boodschappen zijn de volgende:

 • MT940 IN: toestand van de rekening op het einde van de dag;
 • MT900 IN: ontvangstbevestiging van een debetverrichting;
 • MT910 IN: ontvangstbevestiging van een creditverrichting;
 • MT920 OUT: aanvraag van een tussenrapport over de transacties;
 • MT942 IN: ontvangst van een tussenrapport over de transacties;
 • MT101 OUT: aanvraag van transfer.

Deze diensten zijn alleen beschikbaar als de corresponderende bank dezelfde diensten aanbiedt. De uitwisseling van betalingsopdrachten veronderstelt dat beide banken een bilaterale overeenkomst hebben gesloten.

En wat als uw behoeften veranderen?

Wij stemmen onze producten en diensten doorlopend af op de technische ontwikkelingen en de gewijzigde noden van uw onderneming als gevolg van veranderingen in de macro-economische toestand, de conjunctuur van de markt of de interne organisatie van uw onderneming.

Wenst u op Cash Management International in te schrijven?

Vraag aan uw Corporate Banker een contract dat aan de behoeften van uw onderneming is aangepast.