Cash Management International in detail

CMI Content

Lees in detail over de diensten van Cash Management International, de werking en hoe u zich kan inschrijven.

Wat houdt Cash Management International in?

Met Cash Management International verbetert u de snelheid, transparantie en controle van uw internationale thesauriestromen.

Een volledig aanbod om uw internationale activiteiten te ondersteunen

U geeft uw instructies door via BelfiusWeb of Isabel. Belfius voert ze in real time uit door naar elke betrokken lokale bank SWIFT-boodschappen te sturen van:

 • individuele of gegroepeerde overschrijvingen, in verschillende deviezen (lonen, facturen …)
 • thesaurieoverschrijvingen ‘intra-groep’
 • domiciliëringen
 • SEPA-verrichtingen
 • documentaire kredieten en remises
 • ...

Geoptimaliseerde follow-up van uw orders:

 • Melding van de orders die ondertekend moeten worden.
 • Snelle toegang tot de orders die u wil opvolgen dankzij filters.
 • Reporting voor uw rekeningen in België en het buitenland (CODA, SWIFT-boodschappen, MT940, MT942 enz. intraday reporting…).

Vereenvoudigd beheer van uw orders:

 • Personaliseren van mappen en betalingsmodellen
 • Controle van individuele inputs van de gebruikers

Bijstand bij de implementatie van uw oplossing

Als partner nemen we volgende aspecten voor onze rekening:

 • Het sluiten van bilaterale overeenkomsten met uw internationale banken.
 • Het overmaken van documenten die nodig zijn om zo snel mogelijk een eventuele nieuwe relatie met onze partnerbank te starten.
 • Installatie van geselecteerde toepassingen of bijstand.

Complementair met onze verschillende onlinetoepassingen

Cash Management International is complementair met andere e-bankingoplossingen van Belfius die gebundeld staan onder Digitale toepassingen.

Hoe werkt Cash Management International?

Wil u met ons samenwerken voor het beheer van uw internationale thesauriestromen, dan stellen we u een oplossing op maat van uw organisatie, structuur, bestaande bancaire relaties en uw behoeften voor.

U beslist met welke andere banken u wenst te werken

Hebt u al rekeningen bij andere banken, in België en in het buitenland?

We zorgen voor:

 • integratie van de gegevens in de e-bankingtoepassing
 • optimalisatie van uw thesauriestromen dankzij bilaterale akkoorden met onze partnerbanken
 • eventuele combinatie van onze oplossingen met de lokale oplossingen

Op zoek naar een bancaire partner in het buitenland?

 • Dankzij ons wereldwijde netwerk van financiële partners adviseren we u bij de keuze van een bank in het buitenland.
 • Onze partnerbanken stellen u via hun lokale kantoren een volledig gamma van specifieke diensten voor.

We gaan na wat u op het vlak van internationaal thesauriebeheer nodig hebt

We analyseren uw behoeften aan de hand van een op 6 niveaus gebaseerde aanpak voor internationaal thesauriebeheer. Dankzij deze aanpak stellen we u een oplossing voor die perfect aansluit bij uw verwachtingen, voor eender welk land en eender welke lokale bank.

 • Per land verschaffen we u basisinformatie over cut-offtijden, evoluties in betalingssystemen…
 • We helpen u uw banken in het buitenland te kiezen.
 • Als uw woordvoerder contacteren we indien nodig onze lokale bancaire partners om uw vragen te beantwoorden.

2. Gegevens van de rekening raadplegen

 • We stellen u de beste e-bankingoplossing (BelfiusWebIsabel 6SWIFT ...) voor, waarmee u online en in real time uw Belgische cashposities opvolgt en waarmee u intraday, of op het einde van de dag, de posities van de buitenlandse rekeningen raadpleegt.
 • Deze service geldt zowel voor rekeningen in één munt als voor multideviezenrekeningen.
 • U geniet nog andere voordelen. Zo hebt u online zicht op de volmachten op rekeningen, kan u vragen om geïnformeerd te worden bij de ontvangst van een aanzienlijke som geld of wanneer uw rekening een vooraf bepaald saldo bereikt…

3. Een overschrijving instellen

 • We stellen u de beste e-bankingoplossing (BelfiusWeb, Isabel, SWIFT enz.) voor, waarmee u transfers tussen uw rekeningen online inbrengt, binnen- en buitenlandse betalingen doet…
 • Onze proactieve teams met experts analyseren de aanvullende voordelen die u kan genieten voor uw rekeningen in België (in één of meer munten).

4. Een Cash Pooling-structuur tot stand brengen

 • Onze experts analyseren de situatie van uw thesaurie en helpen u bij het uitwerken van oplossingen voor het globaliseren of poolen van uw rekeningen bij Belfius en andere banken. Zo beschikt u over een hele reeks cash pooling-diensten met zero balancing, fork balancing, notionele pooling, overlay-structure enz.
 • De globalisatie of pooling gebeurt op basis van end-of-day- of intradayreporting.

5. Uw lokale betalingen uitvoeren

 • Voer gemakkelijk uw lokale betalingen uit vanuit België of een dochteronderneming in het buitenland, dankzij onze kennis van de diverse behoeften in elk land op het vlak van lokale betalingen.
 • Voor elke dochteronderneming (in België of in het buitenland) stellen we de beste oplossing voor. Daarbij houden we rekening met een maximale integratie in een unieke Belgische oplossing en met de mogelijke combinatie met lokale onlineoplossingen van de buitenlandse partnerbank.
 • Systematisch gaan we na of SEPA aanvullende opportuniteiten kan bieden.

6. Samenwerken met het lokale netwerk van vestigingen

 • Samen met u analyseren onze experts de nood aan lokale diensten (cashstortingen, cheques, bankkaarten enz.). We stellen u de geschikte oplossing van onze partnerbanken voor.
 • Per land beschikt u over een ‘single point of contact’ voor een optimaal beheer van uw lokale behoeften.

 • 1) U stuurt uw thesaurie aan. We begeleiden u dankzij onze producten en diensten:

  • Behoud online, in real time en in alle transparantie de volledige controle over alle inkomende en uitgaande cashflows in België en in het buitenland, rekening houdend met de mogelijkheden die worden aangereikt door uw buitenlandse banken.
  • Optimaliseer uw financiële stromen en cashposities.
  • Doe afboekingen in uw boekhoud- en ERP-pakketten met behulp van financiële rapportering (CODA, SWIFT-berichten MT940/MT942, intradayreporting…). Voor uw rekeningen bij Belfius kan u ook online wettelijk erkende digitale rekeningafschriften en betaalattesten ontvangen.

  2) Krijg vlot toegang tot onze diverse producten en diensten:

  • via één tool die zowel met uw behoeften rekening houdt, als met die van uw boekhouders en eventuele treasurers in het buitenland
  • met optimale integratie in uw ERP-toepassingen
  • voor België en andere landen waarin uw bedrijf of dochteronderneming(en) actief wil/willen zijn
  • met bijzondere aandacht voor SEPA als aanvullende of alternatieve oplossing
  • in combinatie met onze ruime mogelijkheden voor het beheer van uw Belgisch cash management
  • steeds met onze maximale ondersteuning!

  3) Wat indien uw behoeften veranderen?

  We stemmen onze producten en diensten voortdurend af op technische evoluties en wijzigende behoeften door veranderingen in de macro-economische situatie, van marktomstandigheden of aanpassingen in uw interne bedrijfsorganisatie. We volgen eveneens technische evoluties om u altijd de meest uitgewerkte producten en diensten aan te bieden.

Belfius als uw Managing Bank

Belfius wordt uw centralisatiebank. We beheren rekeningen van andere nationale en buitenlandse banken via uw e-bankingtoepassing BelfiusWeb of Isabel.

 • We ontvangen de informatie met betrekking tot de rekening van de externe bank(en) in SWIFT-formaten (MT of XML). De info wordt op een gestructureerde manier aangeboden in uw elektronisch kanaal, waar u ze kan bekijken en downloaden.
 • U hebt de mogelijkheid om uw (internationale) betalingsopdrachten via BelfiusWeb of Isabel te ontvangen. U hoeft dus niet vertrouwd te zijn met SWIFT. We zetten de betalingsopdracht om in de overeenkomstige SWIFT-betalingsboodschap en sturen die automatisch naar de bank die het order uitvoert.

Beheer al uw rekeningen met behulp van onze e-bankingtoepassing

Om uw saldi en bewegingen op uw externe rekeningen via BelfiusWeb of Isabel weer te geven, volstaat het om aan uw buitenlandse bank te vragen om MT94x-boodschappen naar Belfius te sturen. Dit zijn de verschillende types verzonden SWIFT-boodschappen:

 • MT940 IN: situatie van de rekening op het einde van de dag
 • MT942 IN: ontvangst van een tussenrapport over transacties
 • MT101 OUT: aanvraag van transfer

De diensten zijn enkel beschikbaar indien de corresponderende bank dezelfde diensten aanbiedt. Uitwisseling van betalingsopdrachten veronderstelt dat beide banken vooraf een bilaterale overeenkomst hebben gesloten.

En wat indien uw behoeften veranderen?

We stemmen onze producten en diensten doorlopend af op technische ontwikkelingen en gewijzigde noden van uw onderneming door veranderingen in de macro-economische toestand, de conjunctuur van de markt of uw interne bedrijfsorganisatie.

U wil inschrijven op Cash Management International?

Uw Corporate Banker analyseert graag uw behoeften om op basis daarvan het meest geschikte contract voor uw onderneming voor te stellen.

Neem contact met ons op