PaPyRuS aanvragen

Om een vlotte overstap naar PaPyRuS te waarborgen, vragen wij u om de volgende formulieren in te vullen.

 1. Indien u nog geen abonnement hebt op My Portal | BelfiusWeb: vul een basiscontract in, één keer per entiteit.

 2. Een fiche per gebruiker(bestaande of nieuwe) die toegang wenst tot PDF-documenten. De eventuele toegangsbeperkingen worden daarin vermeld.

 3. De aanvaarding van het PaPyRuS-reglement. Dit document moet slechts één keer worden ondertekend.

 4. Een PaPyRuS-formulier waarop u de types van documenten en rekeningen kunt vermelden waarvoor u de documenten in PDF-formaat wenst te krijgen.

 5. Stuur de documenten terug, per fax op het nummer 02 222 69 93 of via e-mail papyrus@belfius.be, of naar het onderstaande adres:

  Belfius Bank NV
  Abonnementenbeheer – box 7900
  Pachecolaan 44
  1000 Brussel

 6. Zodra de PDF-documenten voor u beschikbaar zijn, vervangen ze de papieren exemplaren, die dan ook niet langer met de post zullen worden verstuurd.