Hoe de nulpapierdoelstelling realiseren met behulp van PaPyRuS?

Het is uiteraard de bedoeling van PaPyRuS om het verbruik en het gebruik van papier drastisch te beperken. Documenten hoeven niet te worden afgedrukt. Ideaal is dus dat u werkt met en gebruik maakt van de IT-tools waarover u beschikt (PDF-documenten, CODA-bestanden, online raadplegen …). Om deze doelstelling te realiseren, is het wellicht nodig dat u uw gewoonten en uw manier van werken wijzigt. Belfius Bank kan u daarbij begeleiden indien u dat wenst.


U dient de elektronische versie steeds te beschouwen als de originele versie, en iedere versie die u desondanks afdrukt, moet u zien als een werkversie.
Hieronder volgen een aantal aanbevelingen dat nuttig kan zijn wanneer u deze documenten afdrukt:

  • beperk het afdrukken van afschriften tot de pagina's en/of delen van pagina's die echt nodig zijn;
  • druk niet meteen de afschriften af, maar de gegevens vanuit de historiek van de rekeningen in My Portal | BelfiusWeb (Rekening/ Selectie/Historiek / PRINT, en kies dan de optie volledig afdrukken). Deze afdruk, die eveneens alle noodzakelijke informatie bevat, heeft als voordeel dat er zo veel mogelijk verrichtingen op één enkele pagina worden afgedrukt;
  • wanneer u ervoor heeft gekozen om te werken met een Excel-bestand, kunt u de af te drukken gegevens definiëren en tegelijk zo veel mogelijk gegevens op een pagina trachten te krijgen.

Let op. Vergeet – alvorens het afdrukken te starten – niet om de historiek te beperken tot de gewenste periode (bijvoorbeeld de bewegingen van de voorgaande dag). Anders loopt u het risico dat u de volledige historiek van de voorbije x maanden afdrukt.

Neem contact met ons op