Alerting

Alerting is een direct messaging service die u automatisch informeert zodra zich een belangrijke gebeurtenis voordoet in uw portefeuille van producten die bij Belfius Bank worden beheerd. Op die manier kunt u onmiddellijk reageren en de nodige maatregelen nemen.

Alerting is de ideale oplossing indien u

  • op elk ogenblik op de hoogte wilt blijven van de status van uw rekeningen, betalingen, beleggingen, kredieten;
  • wilt reageren op de ontwikkelingen op de financiële markten;
  • de reportingbestanden snel wilt kunnen opvolgen (CODA-documenten, PaPyRuS…).

Goed om te weten

De voordelen voor uw onderneming

Alerting informeert u op een duidelijke en precieze manier, zodat u snel kunt reageren wanneer zich een belangrijke gebeurtenis voordoet in uw portefeuille van Belfius-producten.

U werkt efficiënter

  • U wordt via uw Alerting box en/of via e-mail automatisch op de hoogte gehouden van sleutelmomenten of van de evolutie van uw producten.
  • U neemt de juiste beslissingen op het juiste moment, zonder dat u daarvoor permanent de status van uw rekeningen, betalingen, beleggingen, kredieten… moet volgen.

U bespaart kostbare tijd

  • Alle informatie die u nodig heeft voor het beheer van de producten, wordt gecentraliseerd en is onmiddellijk beschikbaar.
  • Ieder bericht bevat steeds een duidelijke beschrijving van de gebeurtenis en een praktische link, zodat u met één enkele klik wordt doorverwezen naar de desbetreffende pagina van uw financieel beheer.

U past Messaging aan uw behoeften aan

  • De berichten worden individueel voor iedere gebruiker afzonderlijk gedefinieerd en zijn aangepast aan de producten en de entiteiten die in BelfiusWeb worden beheerd.
  • Het vertrouwelijk karakter en de personalisering worden gewaarborgd dankzij de beveiliging via uw BelfiusWeb Card of Isabel.

Meer informatie?


Message Video