Belfius Contact Electronic Banking

Belfius Contact Electronic Banking Content

Met zijn IT-support biedt Belfius Bank de openbare besturen en de overheidsbedrijven een ruime waaier aan Electronic Banking-producten. De bank zorgt er ook voor dat de ontwikkelingen efficiënt aan de nieuwe werkingsbehoeften voldoen. Dankzij onze professionele ondersteuning kunt u onze producten optimaal gebruiken. Onze support vertoont twee hoofdkenmerken:

Belfius Contact Electronic Banking – 4 afdelingen

  • Optimale toegankelijkheid via e-mail, telefoon of bij u ter plaatse.
  • Een benadering die past bij de soort van ondersteuning die u wenst (aanpassing van uw gebruikersparameters of advies in verband met verschillende oplossingen).

Voor een optimale dienstverlening heeft Belfius Bank de service Belfius Contact Electronic Banking ontwikkeld, die uit vier grote delen bestaat:

Assistance Center

Dit is het hart van onze ondersteuning per telefoon. U kunt rekenen op een adequate en uitgebreide service: we analyseren uw Electronic Banking-behoeften, bieden hulp bij het indienen van uw aanvragen, zorgen voor de administratieve opvolging ervan en geven advies over de verschillende Electronic Banking-producten.

U kunt ons contacteren:

Beheer van de contracten

Deze dienst beheert uw abonnement en houdt het up-to-date. Alle documenten in verband met de contracten en met de aanpassingen ervan staan op de portaalsite van PubliLink en op MyPortal | BelfiusWeb.

U kunt ons contacteren:

Support Electronic Banking

Een gespecialiseerd adviseursteam komt indien nodig naar u toe, om uw Electronic Banking-infrastructuur te installeren, die te integreren in uw operationele omgeving en de gebruikers op te leiden. Als u deze service wilt genieten, neemt u het beste contact op met uw Public Banker, uw relatiebeheerder of uw Corporate Banker.

Solution Center

Deze entiteit staat in voor de gespecialiseerde follow-up van de meest complexe problemen. In het kader van projecten bieden wij onze pilootklanten een aangepaste ondersteuning en een klantgerichte opvolging.

Ons doel is dus u een optimale support geven, op verschillende niveaus en via verschillende diensten, zodat uw organisatie zo efficiënt mogelijk kan functioneren.