Real Estate Certificates

Vastgoedcertificaten zijn schuldeffecten op lange termijn met betrekking tot een onroerend goed, die de houder van het certificaat een voorrangsrecht verlenen op de inkomsten uit dit onroerend goed. Dat betekent concreet dat de privébelegger die het certificaat koopt, in ruil voor zijn investering de cashflow ontvangt afkomstig uit de verhuring van het gebouw en/of de eventuele doorverkoop ervan. In samenwerking met het departement "Structurate Finance" kan Belfius Real Estate Banking u helpen bij de structurering en plaatsing van de vastgoedcertificaten om uw investeringen te (her)financieren.

Real Estate Certificates zijn de ideale oplossing als u

  • vastgoedinvesteringen over een lange periode wilt (her)financieren
  • geen beroep wilt doen op een klassiek bankkrediet
  • onroerende goederen van aanzienlijke omvang bezit waarvoor een herfinanciering nodig is
  • een beroep wilt doen op een georganiseerde en liquide markt voor de financiering van uw onroerende goederen.

Kies een andere oplossing als u

  • het plaatsingsrisico wilt vermijden
  • een financiering op kortere termijn wenst
  • een flexibeler financieringsoplossing verkiest.

Goed om te weten

  • Vastgoedcertificaten zijn dus beleggingsinstrumenten waarmee privĂ©beleggers rechtstreeks in een onroerend goed kunnen investeren en er inkomsten uit ontvangen zonder dat ze de wettelijke eigendom van het onroerend goed verwerven.
  • Het vastgoedcertificaat is een gereglementeerd en dikwijls beursgenoteerd beleggingsproduct dat het voorwerp moet vormen van een prospectus zoals bepaald door de FSMA.
  • Belfius Real Estate Banking verkoopt geen vastgoedcertificaten maar is wel bevoegd voor de structurering en eventuele plaatsing ervan.
Real Estate Certificates Video

Contacteer ons

Wist u dat?

Wilt u een project laten verwezenlijken, maar hebt u schrik voor de complexe vergunningsprocedures? Belfius Immo biedt u de nodige vakkennis en ervaring.

Meer info

Alternatieven

Afkoop van schuldvorderingen

Herfinancier een gebouw dat u verhuurt aan een eersterangshuurder (bij voorkeur uit de publieke of een daarmee gelijkstelde sector)

Meer info

Investeringskrediet

Financier uw investeringen in handelsvastgoed op korte, middellange of lange

Meer info