Bouwkrediet

Het bouwkrediet is een kredietlijn waarvan u regelmatig geld kunt opnemen in de vorm van opeenvolgende voorschotten op korte termijn. Aan het einde van elke interestperiode – die u bepaalt bij de trekking – worden uw voorschotten vernieuwd voor een nieuwe periode die u zelf kiest, en dat gaat zo verder tot de vervaldag van het krediet (roll-over). Bij een verkoop op plan kan de kredietlijn ook gekalibreerd worden, zodat u de bedragen die u terugbetaalt met de voorverkoop opnieuw kunt lenen, waardoor het een echte thesaurielijn van het type "revolving" wordt.

Het bouwkrediet is de ideale oplossing om

  • een residentieel vastgoedproject te ontwikkelen (appartementsgebouwen, verkavelingen, residentiële wijken ...)
  • een onroerend goed, een winkelcentrum, een logistiek gebouw of een ander type vastgoed te bouwen
  • een onroerend goed te renoveren.

Kies een andere oplossing om

  • een onroerend goed te bouwen of te renoveren dat heel wat financiële middelen vereist en om uw eigen kapitaal uit te breiden met middelen van derden
  • een onroerend goed te kopen.

Goed om te weten

  • Het bouwkrediet is soepel, moduleerbaar en vrij goedkoop. Het is de financieringsformule die traditioneel wordt gebruikt in het kader van projectontwikkeling of de renovatie van gebouwen.
  • De voorwaarden van een bouwkrediet zijn variabel en hangen af van het onderliggende project.
  • De rentevoet wordt berekend op grond van een basisrente (vaak de Euribor voor een periode die tussen de bank en de projectontwikkelaar wordt overeengekomen), vermeerderd met een marge.
  • De trekkingen gebeuren op grond van facturen die aan de bank worden voorgelegd en door de projectontwikkelaar, de project manager en de architect van het project zijn goedgekeurd.
  • worden dossierkosten aangerekend voor het administratieve beheer van het krediet.
Construction Loans Video

Wist u dat?

Wilt u inschrijven op een offerteaanvraag in het kader van een overheidsopdracht van het type DBFM? Bent u op zoek naar een financiële partner die gespecialiseerd is in de vastgoedsector en een ruime ervaring heeft in de publieke en non-profitsector? Dan kan onze dochteronderneming Belfius Immo u helpen.

Meer info

Alternatieven

Mezzaninekrediet

Vul uw eigen kapitaal aan om de aankoop van onroerende goederen te financieren

Meer info

Afkoop van schuldvorderingen

Herfinancier een gebouw dat u verhuurt aan een eersterangshuurder (bij voorkeur uit de publieke of een daarmee gelijkstelde sector)

Meer info