Afkoop van schuldvorderingen

Bezit u een onroerend goed dat u verhuurt aan een eersterangshuurder uit de publieke of daarmee gelijkgestelde sector en wilt u dat herfinancieren? Belfius Real Estate Banking kan u als alternatief voor de herfinanciering voorstellen om uw bestaande schuldvordering af te kopen. U ontvangt dan de geactualiseerde waarde van de cashflows uit de schuldvordering bij de ondertekening van de overeenkomst voor de afkoop van de schuldvordering. Belfius Bank wordt dus de wettelijke begunstigde van de schuldvordering.

De afkoop van schuldvorderingen is de ideale oplossing

  • voor de herfinanciering van de bestaande schuldenlast op een onroerend goed dat u op lange termijn verhuurt aan een eersterangshuurder, bij voorkeur uit de publieke of daarmee gelijkgestelde sector
  • als alternatief voor het herfinancieringskrediet.

Kies een andere oplossing als u

  • een flexibeler oplossing wenst, zoals een klassiekere financiering die makkelijker aan de omstandigheden kan worden aangepast (wat bij een afkoop van schuldvorderingen niet mogelijk is: zodra de schuldvordering is verkocht, kunnen de verkoopvoorwaarden (looptijd, yield) niet meer worden gewijzigd
  • geen tussenkomst van de huurder wil voor de financiering van uw verrichtingen (wat wel het geval is bij een afkoop van schuldvorderingen, omdat de huurder dan wordt ingelicht).

Goed om te weten

  • De afkoop van schuldvorderingen is een alternatief voor het herfinancieringskrediet
  • Hierbij wordt het huurrisico overgedragen aan de cessionaris (die de schuldvordering afkoopt).
  • De cedent (die de schuldvordering overdraagt) ontvangt de geactualiseerde waarde van de cashflows, waarmee hij doorgaans de bestaande schuldenlast op het gebouw kan herfinancieren.
  • Zodra de schuldvordering is overgedragen, kan de cedent ze niet meer terugkrijgen.
  • De waarde van de schuldvordering neemt toe naarmate de schuldvordering abstracter is en er een inflatieswap kan aan gekoppeld worden.
Purchase Of Receivables Video

Meer info?

  • Neem contact op met uw Corporate Banker

Wist u dat?

Wilt u investeren in handelsvastgoed (kantoren, winkels, parkings …)? Belfius Real Estate Banking biedt u een ruim aanbod verwervingskredieten op korte, middellange of lange termijn voor de financiering van uw transacties.

Meer info

Alternatieven

Investeringskrediet

Financier uw investeringen in handelsvastgoed op korte, middellange of lange termijn

Meer info

Herfinanciering

Herfinancier uw huidige krediet om uw toekomstige vastgoedinvesteringen te financieren

Meer info