Logo
FR EN
NL
Scroll

Menu & zoekfunctie

Krijg hier een overzicht van de site en toegang tot de zoekfunctie

Sferisch menu

Klik hier om op de site te navigeren met het sferisch menu

Comités

De Raad van Bestuur heeft verschillende adviescommissies opgericht om zijn taken te ondersteunen. Deze commissies bestaan ​​uitsluitend uit niet-uitvoerende (non-executive) bestuurders. Conform aan artikel 3, 83° van de bankwet  is ten minste één lid van elke adviescommissie (en de meerderheid van de leden van het auditcomité) onafhankelijk.

De leden van deze adviescommissies zitten op maximaal drie van de volgende commissies:

Auditcomité

Het Auditcomité adviseert de Raad van Bestuur bij de uitoefening van zijn toezicht- en controleopdracht in ruime zin.

Benoemingscomité

Het benoemingscomité heeft een adviserende rol en bereidt de benoemingen voor die door de Raad van Bestuur moeten worden beslist en dit voor Belfius Bank, Belfius Insurance, Corona en Belfius Investment Partners. Daarnaast bewaken zij de toepassing van de richtlijnen voor corporate governance.

Remuneratiecomité 

Het remuneratiecomité heeft een adviserende rol en bereidt de beslissingen inzake vergoeding voor de Raad van Bestuur en dit voor Belfius Bank, Belfius Insurance, Corona en Belfius Investment Partners voor.

Risicocomité

Het risicocomité heeft tegenover de Raad van Bestuur de adviesbevoegdheid en verantwoordelijkheid met betrekking tot de risicostrategie.

Scroll