Logo
FR EN
NL
Scroll

Menu & zoekfunctie

Krijg hier een overzicht van de site en toegang tot de zoekfunctie

Sferisch menu

Klik hier om op de site te navigeren met het sferisch menu

Compliance en fraudebestrijding

Compliance

Ons compliance-beleid is vastgelegd in een Compliance-charter en een Integriteitsbeleid.
Naast de gedragscode van Febelfin hanteren we een eigen Ethische en Deontologische Code die van toepassing is op al onze medewerkers.

compliance

Die informeert hen over de ethische en deontologische principes en wettelijk of reglementair voorgeschreven gedragsnormen die van toepassing zijn bij de uitvoering van hun taak. Ze biedt ook een houvast voor hun houding tegenover, en hun relaties met collega's, klanten, overheden en andere externe partijen.

Fraudebestrijding

We tekenden een fraudebeleid uit om binnen Belfius het kader van de interne controle te definiëren om fraude te helpen voorkomen, op te sporen en de nodige corrigerende maatregelen te nemen.

Scroll