Logo
FR EN
NL
Scroll

Menu & zoekfunctie

Krijg hier een overzicht van de site en toegang tot de zoekfunctie

Sferisch menu

Klik hier om op de site te navigeren met het sferisch menu

Economisch engagement

Hoe dragen we bij tot een duurzame economie?

Als motor en innovator van de Belgische economie dragen we bij tot een duurzame maatschappij.

Als 100% Belgische bank-verzekeraar zijn we actief in heel België én in alle domeinen van de Belgische economie. Alle beslissingen worden in België genomen, wat een directe terugstroom naar de economie mogelijk maakt.

20,6 miljard

euro aan langetermijnkredieten

In 2019 vertaalde zich dit naar 20,6 mia langetermijnfinanciering in de Belgische maatschappij.

Daarnaast zijn we ook een verantwoordelijke en solide werkgever van ruim 10.000 Belgische gezinnen.

motor

Motor van de Belgische economie

Als 100% Belgische bank-verzekeraar is Belfius de enige Belgische financiële instelling die zijn klantendeposito’s quasi volledig laat terugvloeien naar de Belgische samenleving en economie.

Het totaal van de deposito’s bedraagt 95 miljard euro.

  • Daarvan ging 25,7 miljard euro naar langetermijnfinancieringen aan de publieke en sociale sector. Als marktleider in deze sectoren dragen we bij tot de financiering van nieuwe scholen, ziekenhuizen, zwembaden, fietspaden, sportcentra en andere openbare infrastructuur.
  • 30,3 miljard euro diende voor langetermijnkredieten aan lokale zelfstandigen, KMO’s en grote ondernemingen. Spaargeld en beleggingen van onze klanten helpen zo ondernemers te groeien, lokale welvaart en werkgelegenheid te creëren.
  • 35,5 miljard euro verleenden we in de vorm van woonkredieten aan Belgische gezinnen die zo de kans krijgen om hun woonprojecten waar te maken.

Innovator van de Belgische economie

We zijn van oudsher de partner en hoofdfinancier van de lokale besturen. Vanuit die rol kennen we perfect hun verwachtingen, behoeften en uitdagingen. Die uitdagingen waren nog nooit zo talrijk en complex, zowel op maatschappelijk (vergrijzing, milieu en mobiliteit), digitaal (artificiële intelligentie, Internet of Things, blockchain) als technologisch vlak (nieuwe afvalverwerkings- en energieproductiemethodes, e-care solutions).

innovator
Scroll